Какво е да си Aupair

Предвид получавани в ИА ГИТ сигнали от граждани за рискови практики при осигуряването на заетост в чужбина, като сключване на договори за стартиране на дейност като самонаети лица, за работа като Au Pair, участие в курсове за обучение, осигуряващи и практическа заетост и др., българските граждани следва да бъдат особено внимателни при кандидатстване въз основа на публикувани в интернет или други медии обяви, за които се твърди, че са за извършване на посочените дейности. Желаещите да се възползват от подобни възможности за работа в чужбина, трябва да знаят следното:

За да работят в Обединеното кралство гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен  номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната, които се правят, както за наети лица, така и за самонаети лица. Той служи и за осигуряване на достъп до определени права и услуги. Регистрацията за получаване на Национален осигурителен номер в Обединеното кралство е безплатнапроцедура, която всеки български гражданин може самостоятелно да изпълни при търсене и започване на работа.

Обръщаме внимание на всички кандидати, че при сключването на договор с българска фирма в случаите на самонаемане, пълната отговорност за установяване на едно лице за стартиране на самостоятелна стопанска дейност е лична, тъй като това не е посредничество по трудово правоотношение, което се контролира и има закрила по българското законодателство. 

Насочване по програми “AU PAIR”

Настаняването по програма “AU PAIR” следва да бъде извършвано в съответствие с документа, регламентиращ програмата, а именно: СЕД-Серия Европейски договори № 68 ЕВРОПЕЙСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ „AU PAIR“. С посоченото Споразумение са въведени ограничения, както по отношение на възрастовата граница, така и по отношение на времето, през което лицето настанено по програма „au pair“, предоставя на приемащото семейство услуги, състоящи се в участие в ежедневните задължения, както следва:

▪ Лицето, настанено по “au pair” не трябва да е на възраст под 17 години или над 30 години (чл. 4, т. 1 от Споразумението). В т. 2 към същия член е дадена възможност компетентните власти на приемащата страна да допуснат изключения по отношение на горната възрастова граница, която за Обединеното кралство е определена на 27навършени години.

▪ Лицето, настанено по “au pair” предоставя на приемащото семейство услуги, състоящи се в участие в ежедневните задължения. Действително използваното време за такива услуги по принцип не трябва да надвишава 5 часа дневно.

По-подробна информация за “au pair” е публикувана на интернет страницата на Агенция „Граници в Обединеното Кралство” (UKBA) https://www.gov.uk/government/organisations/uk-border-agency.

Предвид наличието на публикувани в интернет обяви за участие по програма „au pair“, в които е посочено изрично, че няма възрастови ограничения, следва кандидатите да имат предвид следното: Насочването на лица, чиято възраст попада извън определената в споразумението, както и договарянето на предоставяне на помощ на приемащото семейство за повече от 5 часа дневно, по същество представлява посредническа дейност по наемане на работа, която имат право да извършват единствено посредници регистрирани, съгласно българското законодателство.

Au-pair: трудово законодателство:

Обикновено одобрените да извършват дейност като Au-pair живеят със семейството, за което работят. Затова е малко вероятно да бъдат класифицирани като работник или служител и нямат право на националната минимална заплата.

С тях се отнасят като към член от семейството, с което живеят и получават „джобни пари”, освен установеното заплащане от 70 £ до 85 £ седмично. В зависимост от размера на джобните пари, които получават, одобрените по програма Au-pair може да се наложи да плащат данък общ доход (http://www.gov.uk/income-tax) и осигуровки (http://www.gov.uk/national-insurance).

Гражданите, извършващи дейност като Au-pair, не се класифицират като работници или служители в случаите, когато:

▪ са чужденци, които живеят със семейство във Великобритания;

▪ са граждани на ЕС или пребивават във Великобритания с виза „Младежка мобилност” или студентска виза;

▪ са в UK по програма за културен обмен;

▪ имат подписано писмо-покана от семейството-домакин, което включва детайли за техния престой: напр. настаняване, условия на живот, включително работно време, свободно време, джобни пари;

▪ учат за английската култура от приемното семейство и споделят тази култура с тях;

▪ имат собствена стая в къщата, която им е осигурена безплатно;

▪ имат право на безплатна храна;

▪ помагат с домашната работа и отглеждането на децата около 30 часа седмично, включително няколко вечери за гледане на деца;

▪ получават приемлива сума джобни пари

▪ в свободното време могат да посещават часовете по английски език в местното училище;

▪ позволено им е да учат и практикуват английски език с приемното семейство;

▪ понякога могат да ходят на почивка с приемното семейство, като помагат в грижите за децата им;

▪ могат да пътуват, за да видят семейството си през годината.

Например:

Джина е пристигнала във Великобритания от Франция, за да учи английски език. Тя живее с приемното семейство и участва в техните семейни събития като излизане навън или ваканции. Тя се храни с приемното семейство, върши домакинска работа, гледа децата в продължение на 5 часа дневно, както и няколко пъти вечер.

Има два свободни дни през седмицата. Джина учи английски език в местното училище – два следобеда в седмицата. Миналата година тя прекара три седмици във Франция с нейното семейство, освен това беше с приемното семейство на почивка.

Джина не е нито работник, нито служител. Тя получава 75 £ джобни пари седмично и не плаща данъци или осигуровки.

Повече информация за Au-pair и приемните семейства във Великобритания може да намерите на: http://www.bapaa.org.uk/displaypage.asp?page=1

Източник: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Списък с регистрираните в България фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина можете да намерите на следния уеб адрес:

https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/  

Абонирайте се за нашия канал, за да не пропускате, когато имаме качено ново видео. Ние всяка седмица ви представяме по едно ново такова.

Всички видеоклипове, които сме записвали, може да откриете на сайта ни www.tv4bg.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *