Какво е „жълта карта“ ?

„Жълта карта“ е Жълт регистрационен сертификат или административен отговор на държавата за налагане на норми и правила на трудовия пазар и неговото легално свиване за чужденци.

Основен тип „жълти карти“ са два – за студенти и за самонаети лица. Хората допускат грешката да ги бъркат единия сертификат с другия. Третият вид е за хора способни сами да се издържат в текущите икономически условия на дадената държава. Важно е да се знаят разликите между видовете жълти регистрационни сертификати.

„Жълти карти“ за студенти.

Посоченият сертификат е предназначен единствено за студенти, който задължително трябва да се обучават в валидно учебно учреждение, част от Регистъра на образователните институции, одобрен от Министерството на образованието. Основната идея е да бъдат уверени, че сте правомерни граждани на страна от ЕИЗ и практикувате договорно право. При придобиване на горепосочения сертификат се сдобивате с правото да се трудите до 20 часа на седмица и при желание през ваканциите – пълен работен ден. Ако се обучавате и имате достатъчно материални средства, за да задоволите своите нужди и желания, и не желаете да търсите допълнителни доходи или да трупате опит на работно място, вие не се нуждаете от „жълта карта“.

„Жълти карти“ за самонаети.

Да бъдете самонает и това да ви бъде основната работа, в началото „жълта карта“ няма да ви бъде задължителна, но евентуално след време ще бъде изискана от вас при една напълно възможна проверка. Ако сте правомерни граждани на страна от ЕИЗ и практикувате договорно право възмонжно ви е да поискате жълт сертификат, който ще ви бъде издаден. С негова помощ демонстрирате чрез правото, че сте самонает. За съжаление този тип „жълта карта“ ви ограничава само в рамките на това и нищо друго. Нямате право да работите за друг, освен за себе си.

„Жълти карти“ за хора на самоиздръжка.

Съществува голяма прилика между този тип жълт регистрационен сертификат и „жълтата карта“ за самонаети – условията по издаването са същите. И отново като цяло неговата евентуална липса няма да бъде усетена при нормални обстоятелства, но ако ще се чувствате по-сигурни, може винаги да си извадите един. Това е доказателство, че сте гражданин на страна от ЕИЗ, който упражнява договорно право и живее в държавата като човек, който има възможност да се самоиздържа, само толкова, защото това не ви отваря вратите на трудовия пазар.

3 Comments to “Какво е „жълта карта“ ?”

  1. Наша компания предлагает услуги проката строительного инструмента. Выгодные цены и качественный сервис приятно удивят клиентов. Работаем с частными лицами и организациями https://prokat-59.ru/

  2. Быстромонтируемые здания – это новейшие системы, которые различаются повышенной скоростью установки и мобильностью. Они представляют собой сооружения, заключающиеся из предварительно произведенных элементов или же модулей, которые имеют возможность быть быстро установлены в месте развития.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций под ключ[/url] обладают податливостью а также адаптируемостью, что позволяет легко преобразовывать а также трансформировать их в соответствии с потребностями заказчика. Это экономически продуктивное и экологически устойчивое решение, которое в последние лета приобрело широкое распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *