Какво е self-sufficient във Великобритания?

Ако сте гражданин на ЕИО, който е пристигнал във Великобритания и иска да се възползва от определени бенефити, вие трябва да изпълните изискванията на теста, познат като тест за обичайно пребиваване habitual residence test (HRT). За да изпълните необходимите условия, трябва да докажете:

  • че имате легално право да живеете във Великобритания. Това право се нарича right to reside и че
  • очаквате да се установите във Великобритания, Остров Ман, Channel Islands  или Ирландия (наречени още Common Travel Area) и това да стане ваш дом. Това се нарича habitual residence.

Дори и да имате правото да пребивавате в страната, поради факта, че сте финансово независими, може да има все пак нужда да покажете, че сте изпълнили условията за обичайно пребиваване с намерението да се установите в Common Travel Area.

Финансово независими ли сте?

Ако сте финансово независими (self-sufficient), това означава, че разполагате с достатъчно пари, за да се издържате- вас и вашето семейство – без да има нужда да се уповавате на помощи или други услуги, които се финансират от данъците на хората, например лекарско лечение.

За да покажете, че сте финансово независими, трябва да покажете, че дохода ви е над максималната сума, посочена за получаването на помощи, свързани с имуществено състояние. Трябва да сте в състояние да покривате разходите за жилище, както и тези за прехрана. Може да бъдете определен като финансово независим и когато вашето семейство или приятели ви предоставят жилище за продължително ползване и вие имате достатъчно средства, за да живеете нормално.

Трябва да разполагате със собствени средства или да имате подкрепата на вашите приятели или семейство.

В някои случаи може да има възможност да получавате дори и някои помощи, свързани с имущественото ви състояние. Например може да имате право временно на помощи, ако вашите доходи намалеят неочаквано или спрат или ако сумата, която ще получавате, е много малка.

Многостепенна здравна застраховка

Трябва да докажете, че имате многостепенна здравна застраховка, от която можете да се възползвате, ако се разболеете.

Частната здравна застраховка трябва да бъде приета като доказателство за многостепенна здравна застраховка. Ако имате частна здравна застраховка и се разболеете във Великобритания, вашата застрахователна компания трябва да се погрижи за плащанията, които са необходими по време на лечението. Ако вашата полица има много изключения, тя може и да не бъде възприета като широкоспектърна.

Трябва да имате широкоспектърна здравна застраховка, тъй като вашата държава ще заплати таксите за здравеопазване, които може да се наложи да платите във Великобритания.

7 Comments to “Какво е self-sufficient във Великобритания?”

  1. Быстромонтируемые здания – это актуальные строения, которые различаются громадной быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой здания, состоящие из предварительно изготовленных составляющих или компонентов, которые способны быть быстро смонтированы в пункте застройки.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Сооружение из сэндвич панелей[/url] отличаются гибкостью а также адаптируемостью, что позволяет легко изменять а также адаптировать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически результативное и экологически надежное решение, которое в крайние годы заполучило обширное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *