Какво е self-sufficient във Великобритания?

Ако сте гражданин на ЕИО, който е пристигнал във Великобритания и иска да се възползва от определени бенефити, вие трябва да изпълните ...