Какво трябва да знаем за платените болнични

Какво трябва да знаем за платения болничниВсеки човек рано или късно се разболява, а когато болестта изисква много почивка в домашни или болнични условия, се налага да отсъстваме от работа. Това, че не работим обаче, не означава, че нямаме право да получаваме определено заплащане, за част от времето, през което сме боледували. Това се нарича платен болнични.

За платен болнични се води периодът, през който не можем да се явим на работа заради болест, но получаваме дадено заплащане.

Платеният болнични може да бъде два вида:

  • Според договора (Contractual Sick Pay – CSP), при който получаваме определена сума определена в договора ни за работа;
  • Според закона (Statutory Sick Pay – SSP), при който получаваме заплащането, определено по закон.

По-голямата част от работниците и служителите във Великобритания имат право на някакъв вид платен болнични. Основните условия, за да получаваме платен болнични са да сме на възраст между 16 и 65 години и да работим на пълен или непълен работен ден, но за работодател или агенция. Самонаетите лица сами определят кога да работят, дали имат нужда от болнични и съответно как и дали ще си го изплатят.

Ако при отсъствие от работа заради болест получаваме по-високо заплащане определено според договора ни (CSP), няма да взимаме законово определената сума (SSP), но ако това не е засегнато в договора или сумата е по-малка от определената със закон, работодателят е длъжен да ни изплаща болничния според SSP.

Информацията и детайлите около полагаемия болнични и условията по него трябва да бъдат вписани в договора или връчени на служителя или работника в срок до 2 месеца след започване на работа. Ако фирмата не предлага платен болнични, това трябва да е ясно написано в договора, фирмения кодекс и правилата за работа.

Работодателят има правото да определи и дадени условия за получаване на платен болнични. Такива например са служителят да е работил известно време във фирмата, преди да има правото да ползва платен болнични.

Ако болничният според договора ви (CSP) е по-висок от определения по закон (SSP), работодателят е длъжен да ви изплати него. Въпреки това някои фирми имат клауза, според която работодателят решава кой да бъде видът на болничния, който ще се изплати. За това прегледайте трябва да се направи справка в трудовия договор. Ако наистина има подобна клауза, но не сме съгласни с решението на работодателя да ни изплати SSP вместо CSP, имаме правото да поискаме обяснение защо е взето подобно решение и дори да го обжалваме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *