Полезни съвети за бъдещите мениджъри

1Смятате, че сте готови да поемете отговорността на лидер на работното място? Искате да станете мениджър? В тази статия ще ви дадем няколко съвета как да получите желаната позиция.

Какво търсят работодателите в един потенциален кандидат за мениджърска позиция?

Основното изискване винаги остава възможността да мобилизирате хората, за да постигнете успешна работа в интерес на цялата фирма. Конкретно това означава, че се търсят хора с широк поглед върху нещата, разбиращи фирмената култура, притежаващи отлични умения за комуникация, можещи успешно да обработват информация и умеещи да се учат. И не на последно място, успяващи така да прилагат тези си способности, че да носят максимална печалба на цялата фирма.

Как да покажете на работодателите, че притежавате лидерски качества?

Когато кандидатствате за мениджърска позиция, по време на интервю за работа или в своето мотивационно писмо, можете недвусмислено да покажете, че сте роден лидер. Покажете способността си да мислите глобално, като стратег виждащ възможностите да се получат дългосрочни ползи за цялата фирма. Посочете своите постижения, касаещи способността ви успешно да оценявате ситуацията, правилно да анализирате наличната информация и да вземате верни решения.

Когато нямате стаж като ръководител трябва да покажете, че имате потенциал да се развивате и в същото време притежавате способности да управлявате хора. Посочете примери за ситуации, когато ви се е налагало да вземате решения, касаещи дейността на група хора. Опишете по какъв начин изграждате отношенията си с членовете на екипа, в който работите, така че съвместната ви работа да бъде успешна.

Няколко съвета за интервюто за мениджърска позиция

Събеседването, което се провежда с кандидати за мениджърска работа има своята специфика. Съветите ни ще ви помогнат да се подготвите по-добре към своето интервю за работа, ето ги и тях:

  • Направете оценка на своите способности и бъдете готови да промените някои неща, ако това ще се налага от естеството на работата, за която кандидатствате. Декларирайте това недвусмислено пред работодателя. Опишете случаите от работата си, когато ви се е наложило да направите корекция в своите умения, когато това е било в интерес на цялата фирма.
  • По време на интервю за работа могат да ви питат следното: “Как реагирате в непредвидени ситуации? Какви са силните и слабите ви страни?” Не отговаряйте банално. Отнесете отговора си към конкретни случаи от своята практика. Подчертайте тези си силни страни, които пряко касаят работата, за която кандидатствате. В никакъв случай не посочвайте своите слабости, които имат пряко отношение към успешното изпълнение на работата, която искате.
  • Избягвайте клишета в своите отговори. Избягвайте да говорите с административен език, но не заменяйте професионалните термини с непрофесионални думи. Трябва да покажете, че владеете терминологията, която се ползва във фирмата, в която искате да работите, но все пак можете и да говорите като нормален човек.
  • Посочете начините си за комуникация със своите подчинени, ако сте имали такива на предишното ви работно място. Подчертайте, че поддържате непрекъснат контакт с екипа си, с цел по-добра организация на цялостната работа. Посочете примери за успешна комуникация, целяща разрешаването на някакъв проблем или конфликт.
  • Обмислете предварително и посочете по време на интервю за работа, какво конкретно бихте могли да направите за фирмата, ако ви наемат.
  • Избягвайте двусмислени изрази и съобщения от рода на „Нали ме разбирате?”. Уверете се, че говорите по начина, който е правилно разбран от събеседника ви.
  • Помнете, че от вас не се изисква да можете да вършите някаква конкретна специфична дейност, която е задължение на служителите във фирмата. Трябва да докажете, че ще можете успешно да организирате и управлявате хората, които ще я вършат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *