Кандидатстване за работа във Великобритания

Какво трябва да запомните, кандидатствайки за работа във Великобритания? Какво е хубаво да включите в мотивационното си писмо? Как да оформите вашата автобиография? Как да се подготвите за интервю? Научете как да направите така, че да имате успех при намирането на работа.

Мотивационното писмо

Целта на написването на мотивационно писмо е да се видят вашите умения и постижения. Когато кандидатствате за работа във Великобритания, напишете мотивационно писмо за всяка една от длъжностите, за които кандидатствате, поотделно. Това показва, че вие сте си направили труда да проучите предварително компанията и да разберете какво долу-горе се очаква от вас за дадената позиция. В мотивационното си писмо посочете вашите умения, които са ключови за дадената работа и това ще ви направи перфектният кандидат за позицията. Опишете детайлно специфичните задачи, които сте изпълнявали на предишното си работно място и които могат да са полезни за мястото, за което кандидатствате в момента.

Направете мотивационното  си писмо не много дълго и лесно за разбиране, в бизнес-стил. То не трябва да е по-дълго от пет  параграфа, които да се съберат на една страница, така че работодателят да може да го прочете бързо. Когато кандидатствате за работа във Великобритания, винаги адресирайте документите си до дадена личност – обикновено това е лицето за контакт в обявата за работа. Използвайте един шрифт и големина на буквите за цялото писмо. В края поканете работодателя да разбере повече за вас, прочитайки прикачената автобиография. Упоменете по какъв начин искате да се свържат с вас и включете тези детайли в автобиографията си. Пример за мотивационно писмо можете да намерите тук.

Форматиране на вашата автобиография (Curriculum Vitae)

Когато кандидатствате за работа, Job-Interviewединствените лични данни, които трябва да бъдат включени във вашата автобиография са: име, адрес и детайли за контакт. Всичко друго, включително пол, възраст, националност и други, са опционални. Когато решавате какво да включите като лични детайли, трябва да си отговорите на два въпроса:

  • Уместна ли е тази информация
  • Включването на тази информация ще ми помогне ли да стигна до интервю

Отбележете си, че във Великобритания не е обичайно да се включва снимка в автобиографията.

След личната информация можете да включите нещо за вас. Това може да са няколко къси изречения, които описват вашите ключови умения, доколкото те са свързани с позицията, по която кандидатствате. Главната цел на тези няколко изречения е да грабне вниманието на четящия.

Ако вече имате натрупан трудов стаж, започнете да описвате информация за трудовият ви стаж в обратен хронологичен ред, започвайки от последното работно място. За всяка позиция, на която сте работили включете име на работодателя, времетраене на заетостта и главните отговорности, свързани с вашата работа.  Когато кандидатствате за работа на Острова е добре да направите автобиографията си подходяща за съответната позиция, което може да означава да отдадете повече внимание на някои места на които сте работили и по-малко на други, които нямат общо с желаната от вас позиция в момента.

След като сте описали вашият трудов стаж и опит, опишете учебните заведения, които сте посещавали – отново в обратен хронологичен ред. Не забравяйте да включите и вашите умения за владеене на даден език, както и всякакви други умения и опит, които биха ви били от полза. Вашата автобиография не трябва да надхвърля две страници и трябва да съдържа силни глаголи като : “постигнах“, „водих“ и „управлявах“. Можете да свалите примерна автобиография от тук

Подготовка за интервю

След като потенциалният ви работодател се е свързал с вас, е време да се подготвите за интервю. Помнете, че трябва да сте облечени консервативно и делово. Винаги е по-добре да сте малко по-официални от това да сте облечени малко по-неглиже.Job-Interview-Clothes1

Преди интервюто бъдете сигурни, че сте проучили компанията. Предположете какви въпроси може да ви бъдат зададени и тренирайте подходящи отговори. Когато пристигнете, помнете, че начина ви на обличане, действие и изразяване формират представата за вас и са по-важни от всичко, казано до тук. Следователно е много важно да говорите разбираемо и ясно. Не пресичайте линията между увереността и арогантността. Може да направи много неприятно впечатление на интервюиращите, ако се държите така, сякаш вече сте нает.

Успех!

18 Comments to “Кандидатстване за работа във Великобритания”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *