Карти CSCS за дърводелци

За да работите като дърводелец във Великобритания ще ви е нужна карта CSCS. С подобна карта може да се сдобиете след като преминете успешно теста CSCS, с което ще докажете, че познавате условията за здраве и безопасна работа и имате необходимата квалификация в сферата на дърводелството.

За по-лесно разпознаване, картите CSCS за дърводелци са маркирани в различни цветове – общо 4-ри, всеки от които се отнася за различно ниво на квалификация (NVQ, SVQ, QCF). Без квалификация и карта CSCS ще ви бъде наистина трудно да си намерите работа като дърводелец.

Картата CSCS ви помага при кандидатстването за дадена работа много повече отколкото предполагате. Работодателите предпочитат да наемат хора, които имат такава карта и по цвета и разбират кандидатът каква квалификация има. Така, че картата CSCS за дърводелци ви служи като кратка автобиография. Например ако отидете на интервю за работа като дърводелец и работодателят забележи, че имате синя карта CSCS, то той веднага ще разбере, че вие имате квалификация NVQ, SVQ, QCF от 2-ро ниво и сте достатъчно квалифицирани за работата.

В много редки случаи някои работодатели се съгласяват да вземат и молби за работа на лица, които нямат карта CSCS, но шансовете им за назначаване са много малки, тъй като всеки работодател предпочита да наеме квалифицирани лица.

Нека уточним и кои са 4-те цвята на картите и какво значи всеки един от тях:

  • Червената карта CSCS е за начинаещи работници, които имат квалификация от 1-во ниво NVQ, SVQ (QCF);
  • Синята карта, както споменахме в примера по-горе показва, че имате квалификация от 2-ро ниво – NVQ (QCF) и сте опитен работник;
  • Картата в златист цвят е два вида – за висококвалифицирани кадри и за началници. Получава се при завършено 3-то ниво на квалификация;
  • Черната карта CSCS е за 4-то и 5-то ниво на квалификация. С такава карта са всички мениджъри.

За да се запишете за теста CSCS може да посетите този линк. Тестовете CSCS са различни за всяка сфера на работа, затова се подсигурете, че сте се записали за теста за дърводелци. Ако изкарате изпита ще получите вашата карта CSCS, заедно с документа за успешно преминат тест.

Можете  да получите и квалификация NVQ, SVQ (QCF) и на място, докато работите. Това ви позволява да напредвате в квалификациите без да отсъствате от работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *