Кои работни сектори ще бъдат засегнати най-много от брексит

Несъмнено брексит ще окаже влияние в много сектори във Великобритания. Работните сектори, които биха били негативно засегнати от излизането на страната от ЕС включват:

• Банкиране, счетоводство, финанси, бизнес консултации и мениджмънт
В кратък срок трябва да се очаква спад на свободните позиции в тези сектори. Очакванията са, че Лондон ще остане глобален финансов център, но все пак хората, които ще търсят работа ще бъдат много повече от тези, които освобождават работни места и напускат.

• Енергетиката и комуналните услуги
При всички положения ще има въздействие в тези сектори поради степента на ангажираност на енергийния сектор с Европа. Нещо повече, докато факторите, които влияят на нефтената и газовата промишленост са в голяма степен независими от ЕС, те могат да бъдат повлияни по-късно от дългосрочните икономически ефекти, свързани с брексит.

• Юридическият сектор
Докато дългия процес на отказ на страна от ЕС и преработване на законодателството ще изисква квалифицирани адвокати във Великобритания, много от големите фирми, които получават значителни облаги, ще отбележат цялостно редуциране на наемането на качествен персонал.

• Медии и интернет; маркетинг, реклама и ПР; продажби
Тези сектори са силно повлияни от потребителите, а всички те се очаква да намалят търсенето на кадри.

 

Има и сектори, които ще бъдат повлияни позитивно от брексит или няма да бъдат толкова засегнати от негативно влияние. Това са:

400x225_322046• Инженерството и манифактурното производство; бизнеса с недвижими имоти и строителството
Висшистите във Великобритания ще останат добре дошли в проектирането и строителството, а може да има опции за допълнителни курсове за квалификация на висшистите с търсени специалности.

• Здравеопазване
По принцип е трудно да се намали броя на работещите в здравната система и независимо от решенията, които ще бъдат взети, работните места в здравеопазването се очаква да не бъдат афектирани.

• Туризъм и забавления
В този сектор дори има известен оптимизъм. Падащия курс на паунда прави страната по-атрактивна за любителите на пътуванията, а освен това се очаква повишаване на търсенето на оферти за почивка от самите британци.
За разлика от хотелското настаняване, се очаква спад в търсенето на кетъринг услугите, а също така има вероятност цените на самолетните билети за пътуване от и до Европа да се покачат в следствие на новите регулации.

• Обществени услуги и администрация
На този етап няма изгледи брексит да повлияе по някакъв начин на услугите и дори може да има леко повишаване на търсенето на служители в тези сектори.

• Обучение и образование
В много сектори на обучението, особено в областта на науката и технологиите, има нужда от повече студенти. Не се очаква намаляване на заетостта в тези области.

16 Comments to “Кои работни сектори ще бъдат засегнати най-много от брексит”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *