Майчинство

При бременност имате право на някои от следните услуги:

– Aкушерки, които се намират в болница, медицински център или клиника в месността. Грижите около нормалните бременности и раждания са изцяло тяхна отговорност и не е необходимо да бъдете прехвърлени чрез вашия личен лекар към една от тях;

– Не всички общопрактикуващи лекари осигуряват консултации за бременни и ако вашият лекар е един от тях, можете да се регистрирате при друг за по-сигурните грижите по вашата бременност. Детайлна информация можете да намерите при Primary Care Trust

– Акушерът се намесва, когато има усложнения, но все пак може да се консултирате с такъв, независимо от грижите на вашия лекар.

Вие имате широк кръг от избор относно типа услуги по бременността ви и мястото на раждането. Вашият избор зависи от мястото, в което живеете, но могат да се включат:

– Цялостни болнични грижи, но само ако пожелаете високо ниво на медицинска интервенция;

– След раждането, когато се върнете у дома, може да поискате разпределени грижи между личния лекар и състава на болницата;

– Можете също да родите във вашия дом, като израждането и грижите около бременността се поемат от акушера или от личния лекар. След като родите бебето си, можете да се свържете с главния акушер, за да уредите грижи и след раждането.

Информация за местните майчински услуги можете да получите от вашите Primary Care Trust, общността на акушерите или от здравен работник. В нея ще намерите вида на предлаганите грижи, мястото на раждане, предлаганите болкоуспокояващи, предлаганите изследвания и за какво могат да послужат. В някои области можете да намерите майчински устави, в които са поместени правата на бременните и младите майки и очакваните стандарти на обслужвания.

При затруднения с получаването на нужната информация за вида на желаните грижи за вас или искате да научите повече за организацията им, свържете се с главния акушер във вашия местен район или Primary Care Trust.

За още информация по темата за майчинството, може да прочетете и статията ни “Обратно на работа след майчинство“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *