Настаняване, заплащане за допълнителна работа и болнични при селскостопанските работници

Договор от типа “assured agricultural occupancy

От договор от този тип могат да се възползват работници, които са наети да работят в селското стопанство от който и да е работодател или работодатели за 91 седмици от последните 104, включително са ползвали и отпуск или отпуск по болест и са изпълнени условията:

 • наемателят работи 35 и повече часа седмично
 • жилището е собственост на фермера или е подсигурено от него

Такова жилище може да се заеме от работник, който работи в момента във фермата или от:

 • мениджър на фермата или семеен работник;
 • пенсиониран селскостопански работник;
 • селскостопански работник, принуден да се откаже от работата;
 • бивш земеделски работник, който е на друга работа;
 • вдовица, вдовец или член на семейството на работник, които са живели с работника, когато той е починал.

Във всеки един от горните случаи, работника трябва да е работил или да работи за фермера, чието жилищно настаняване ще ползва.

Увеличаване на наема

2339482_4f562f2cНаема може да се увеличи по всяко време, ако работника се съгласи. Ако работника не е съгласен, увеличаването на наема може да става веднъж годишно, освен ако не е зададен различен период в договора за наем. Преди увеличаването на наема, фермера трябва писмено да уведоми работника.

Край на работния договор

Ако работника изгуби работата си или се пенсионира, той има право да остане в жилището, което му е осигурявано от фермера до този момент. От този момент фермера може да поиска да му се заплаща наем или по-висок наем, от колкото когато работника е работил.

В случай, че фермера поиска своята собственост обратно, но, работника не освобождава жилището, фермера може да внесе искане в съда. Евентуално също така фермера може да има възможност да намери подходящо заместващо жилище за своя работник. Ако няма нищо подходящо, работника може да има право на релокация, предоставена от общината.

Ако фермера иска да прекрати договора за наем

Има случаи, в които фермера иска жилището обратно или иска да прекрати договора, защото работника не си плаща наема; нарушил е клаузите по договора; повредил е жилището или част от него или причинява неудобство на съседите.

В такъв случай, ако работника не напусне по собствена воля, фермера има право да отнесе случая в съда. Ако работника все още работи при фермера, фермера може да му предложи алтернативно настаняване.

Настаняване, свързано с работата

delta-darwin-loungeАко работника получи жилищно настаняване като част от неговата работа, той може да получава с £1.50 по-малко от нормалното седмично заплащане. В такъв случай, работника може да има право на „настаняване за селскостопански работници“. Ако работника е настанен не в къща, а например в каравана, на него ще му се плаща с £4.82 по-малко за всеки един ден престой. Жилището трябва да е сигурно, топло и удобно, да има тоалетна и баня, както и прясна питейна вода.

Допълнително заплащане за работа в извънработно време

Допълнително заплащане се получава ако работника:

 • работи повече от 39 часа седмично;
 • работи повече от 8 часа дневно;
 • за всеки изработен час над нормалните работни часове, обозначени в договора;
 • работи в празнични дни
 • работи в събота (ако договора му е започнал преди 1-ви октомври 2006 година).

Работа „на парче“

Дори и ако на работника във ферма му се заплаща на свършена работа, например на пакетирана щайга с плодове, той трябва да получава минимално заплащане за селскостопански работници според часовете, които е изработил.

Нощен труд

За нощен труд се смята работата между 19:00 часа и 6:00 сутринта. Тя се заплаща £1.36, добавени към основната заплата на час.

Заплащане при работа „на повикване“

_89855276_shukman_strawberryЗаплащането на този вид работа е два часа овъртайм, според нивото на работника. Това се заплаща в случаите, в които работника не би трябвало да е на работа, но има ангажимент с работодателя:

 • да бъде на разположение
 • да има възможност да стигне до работното си място за време, договорено между двамата

Ако работника е извикан да работи, на него трябва да му се плати за допълнителна работа в извънработно време или за 2 часа – което е по-голямата сума.

Отпуск по болест

Селскостопанските работници имат право на отпуск по болест, което означава, че те ще получат поне минималното заплащане за селскостопански работници, когато са болни.

5 Comments to “Настаняване, заплащане за допълнителна работа и болнични при селскостопанските работници”

 1. Быстровозводимые здания – это прогрессивные конструкции, которые различаются высокой скоростью строительства и гибкостью. Они представляют собой здания, состоящие из эскизно созданных компонентов или компонентов, которые способны быть быстро собраны на районе строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство из сэндвич панелей[/url] владеют гибкостью а также адаптируемостью, что дозволяет просто изменять а также адаптировать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически успешное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние годы приобрело широкое распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *