Настаняване, заплащане за допълнителна работа и болнични при селскостопанските работници

Договор от типа “assured agricultural occupancy

От договор от този тип могат да се възползват работници, които са наети да работят в селското стопанство от който и да е работодател или работодатели за 91 седмици от последните 104, включително са ползвали и отпуск или отпуск по болест и са изпълнени условията:

 • наемателят работи 35 и повече часа седмично
 • жилището е собственост на фермера или е подсигурено от него

Такова жилище може да се заеме от работник, който работи в момента във фермата или от:

 • мениджър на фермата или семеен работник;
 • пенсиониран селскостопански работник;
 • селскостопански работник, принуден да се откаже от работата;
 • бивш земеделски работник, който е на друга работа;
 • вдовица, вдовец или член на семейството на работник, които са живели с работника, когато той е починал.

Във всеки един от горните случаи, работника трябва да е работил или да работи за фермера, чието жилищно настаняване ще ползва.

Увеличаване на наема

2339482_4f562f2cНаема може да се увеличи по всяко време, ако работника се съгласи. Ако работника не е съгласен, увеличаването на наема може да става веднъж годишно, освен ако не е зададен различен период в договора за наем. Преди увеличаването на наема, фермера трябва писмено да уведоми работника.

Край на работния договор

Ако работника изгуби работата си или се пенсионира, той има право да остане в жилището, което му е осигурявано от фермера до този момент. От този момент фермера може да поиска да му се заплаща наем или по-висок наем, от колкото когато работника е работил.

В случай, че фермера поиска своята собственост обратно, но, работника не освобождава жилището, фермера може да внесе искане в съда. Евентуално също така фермера може да има възможност да намери подходящо заместващо жилище за своя работник. Ако няма нищо подходящо, работника може да има право на релокация, предоставена от общината.

Ако фермера иска да прекрати договора за наем

Има случаи, в които фермера иска жилището обратно или иска да прекрати договора, защото работника не си плаща наема; нарушил е клаузите по договора; повредил е жилището или част от него или причинява неудобство на съседите.

В такъв случай, ако работника не напусне по собствена воля, фермера има право да отнесе случая в съда. Ако работника все още работи при фермера, фермера може да му предложи алтернативно настаняване.

Настаняване, свързано с работата

delta-darwin-loungeАко работника получи жилищно настаняване като част от неговата работа, той може да получава с £1.50 по-малко от нормалното седмично заплащане. В такъв случай, работника може да има право на „настаняване за селскостопански работници“. Ако работника е настанен не в къща, а например в каравана, на него ще му се плаща с £4.82 по-малко за всеки един ден престой. Жилището трябва да е сигурно, топло и удобно, да има тоалетна и баня, както и прясна питейна вода.

Допълнително заплащане за работа в извънработно време

Допълнително заплащане се получава ако работника:

 • работи повече от 39 часа седмично;
 • работи повече от 8 часа дневно;
 • за всеки изработен час над нормалните работни часове, обозначени в договора;
 • работи в празнични дни
 • работи в събота (ако договора му е започнал преди 1-ви октомври 2006 година).

Работа „на парче“

Дори и ако на работника във ферма му се заплаща на свършена работа, например на пакетирана щайга с плодове, той трябва да получава минимално заплащане за селскостопански работници според часовете, които е изработил.

Нощен труд

За нощен труд се смята работата между 19:00 часа и 6:00 сутринта. Тя се заплаща £1.36, добавени към основната заплата на час.

Заплащане при работа „на повикване“

_89855276_shukman_strawberryЗаплащането на този вид работа е два часа овъртайм, според нивото на работника. Това се заплаща в случаите, в които работника не би трябвало да е на работа, но има ангажимент с работодателя:

 • да бъде на разположение
 • да има възможност да стигне до работното си място за време, договорено между двамата

Ако работника е извикан да работи, на него трябва да му се плати за допълнителна работа в извънработно време или за 2 часа – което е по-голямата сума.

Отпуск по болест

Селскостопанските работници имат право на отпуск по болест, което означава, че те ще получат поне минималното заплащане за селскостопански работници, когато са болни.

33 Comments to “Настаняване, заплащане за допълнителна работа и болнични при селскостопанските работници”

 1. Быстровозводимые здания – это прогрессивные конструкции, которые различаются высокой скоростью строительства и гибкостью. Они представляют собой здания, состоящие из эскизно созданных компонентов или компонентов, которые способны быть быстро собраны на районе строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство из сэндвич панелей[/url] владеют гибкостью а также адаптируемостью, что дозволяет просто изменять а также адаптировать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически успешное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние годы приобрело широкое распространение.

 2. Разрешение на строительство – это правительственный документ, выдающийся компетентными органами власти, который обеспечивает правовое разрешение на работу на начало работы строительной деятельности, изменение, основной реабилитационный ремонт или иные варианты строительных процессов. Этот сертификат необходим для осуществления практически различных строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может подвести к важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]чтобы получить разрешение на строительство необходимо[/url]?
  Соблюдение законности и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это средство осуществления соблюдения нормативов и законов в этапе становления. Оно дает гарантии соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://rns50.ru/[/url]
  В финале, разрешение на строительство и реконструкцию является важным способом, предоставляющим выполнение правил и стандартов, безопасность и устойчивое развитие строительства. Оно к тому же представляет собой обязательное этапом для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 3. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставленный органами власти, который даёт возможность юридическое разрешение на работу на пуск строительных операций, модификацию, основной реабилитационный ремонт или иные сорта строительства. Этот документ необходим для осуществления почти разнообразных строительных и ремонтных мероприятий, и его отсутствие может повести к важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]документы для разрешения строительства капитального[/url]?
  Соблюдение законности и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это метод предоставления соблюдения законов и стандартов в процессе эрекции. Оно дает гарантийное выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.rns50.ru[/url]
  В финальном исходе, разрешение на строительство объекта представляет собой важный инструментом, предоставляющим законное основание, обеспечение безопасности и устойчивое развитие стройки. Оно к тому же обязательным шагом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех участников, участвующих в строительном процессе.

 4. Скоро возводимые здания: коммерческий результат в каждом элементе!
  В современной реальности, где моменты – финансы, строения быстрого монтажа стали решением по сути для компаний. Эти современные сооружения комбинируют в себе высокую надежность, эффективное расходование средств и быстрое строительство, что дает им возможность отличным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Минуты – важнейший фактор в экономике, и экспресс-сооружения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно ценно в постановках, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Финансовая выгода: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто остается меньше, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это превосходное решение для коммерческих задач. Они комбинируют в себе быстрое строительство, экономичность и долговечность, что делает их превосходным выбором для компаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

 5. Скоро возводимые здания: экономический доход в каждой детали!
  В современной сфере, где моменты – финансы, быстровозводимые здания стали реальным спасением для компаний. Эти новейшие строения объединяют в себе солидную надежность, экономическую эффективность и ускоренную установку, что придает им способность первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость постройки быстровозводимого здания[/url]
  1. Скорость строительства: Часы – ключевой момент в коммерческой деятельности, и экспресс-сооружения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это высоко оценивается в постановках, когда актуально быстро начать вести дело и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, стоимость быстровозводимых зданий часто приходит вниз, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя быстроту возведения, финансовую выгоду и надежность, что позволяет им отличным выбором для предпринимателей, желающих быстро начать вести бизнес и выручать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Быстро возводимые здания: бизнес-польза в каждом элементе!
  В нынешней эпохе, где время имеет значение, строения быстрого монтажа стали решением по сути для экономической сферы. Эти прогрессивные сооружения обладают надежность, финансовую выгоду и скорость монтажа, что дает им возможность превосходным выбором для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство легковозводимых зданий[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – основной фактор в финансовой сфере, и экспресс-сооружения позволяют существенно сократить время монтажа. Это чрезвычайно полезно в условиях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Экономичность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это идеальное решение для предпринимательских задач. Они объединяют в себе быстроту монтажа, экономию средств и надежные характеристики, что придает им способность наилучшим вариантом для компаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите момент экономии времени и средств, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 7. Экспресс-строения здания: экономический доход в каждой составляющей!
  В современной действительности, где минуты – капитал, объекты быстрого возвода стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти современные объекты комбинируют в себе высокую надежность, экономичность и быстрое строительство, что придает им способность оптимальным решением для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – основной фактор в коммерции, и экспресс-сооружения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это значительно ценится в случаях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать извлекать прибыль.
  2. Финансовая экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто уменьшается, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это оптимальное решение для коммерческих инициатив. Они объединяют в себе ускоренную установку, экономичность и долговечность, что придает им способность отличным выбором для предпринимателей, имеющих целью быстрый бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 8. Наши мануфактуры предлагают вам шанс воплотить в жизнь ваши самые смелые и художественные идеи в домене домашнего дизайна. Мы занимаемся на производстве текстильных штор плиссе под по заказу, которые не только подчеркивают вашему резиденции неповторимый лоск, но и акцентируют вашу личность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе[/url] – это гармония элегантности и практичности. Они делают комфорт, отсеивают сияние и поддерживают вашу интимность. Выберите материал, оттенок и декор, и мы с с радостью создадим занавеси, которые именно подчеркнут стиль вашего внутреннего оформления.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать портьеры, которые будут комбинироваться с вашим собственным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш дом станет местом, где каждый элемент говорит о вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]интернет-ресурсе sun-interio1.ru[/url].

  Закажите портьеры со складками у нас, и ваш съемное жилье преобразится в парк дизайна и удобства. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам осуществить в жизнь свои иллюзии о совершенном оформлении.
  Создайте вашу собственную индивидуальную историю внутреннего дизайна с нами. Откройте мир альтернатив с текстильными занавесями со складками под по индивидуальному заказу!

 9. Наши производства предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и оригинальные идеи в секторе внутреннего дизайна. Мы практикуем на производстве текстильных штор со складками под индивидуальный заказ, которые не только делают вашему обители неповторимый образ, но и выделяют вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе на раму[/url] – это сочетание изящества и функциональности. Они создают комфорт, очищают освещение и поддерживают вашу интимность. Выберите субстрат, оттенок и отделка, и мы с с радостью создадим текстильные шторы, которые прямо выделат характер вашего внутреннего дизайна.

  Не стесняйтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать текстильные занавеси, которые будут гармонировать с вашим оригинальным предпочтением. Доверьтесь нам, и ваш резиденция станет помещением, где каждый деталь выражает вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные занавеси со складками у нас, и ваш дом преобразится в рай дизайна и комфорта. Обращайтесь к нашей команде, и мы поддержим вам воплотить в жизнь ваши иллюзии о превосходном интерьере.
  Создайте свою личную историю интерьера с нашей командой. Откройте мир потенциалов с гардинами со складками под по индивидуальному заказу!

 10. Эффективное воздухонепроницаемость наружных стен — радость и бюджетность в семейном домовладении!
  Согласитесь, ваш жилье заслуживает первоклассного! Термоизоляция облицовки – не всего лишь решение для экономии на тепле, это вложение средств в удобство и долголетие вашего домовладения.
  ✨ Почему теплосбережение с нами-специалистами?
  Искусство: Специалисты нашей компании – квалифицированные. Мы все заботимся о всей, чтобы обеспечить вашему жилью идеальное термоизоляция.
  Стоимость утепления: Мы все ценим ваш финансовые ресурсы. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление дома снаружи цена квадратного метра[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение в ваше удобное будущее!
  Энергоэффективность: Забудьте о термических потерях! Используемые нами материалы не только сохраняют тепловое комфорта, но и дарят вашему жилищу новый стандарт энергоэффективности.
  Создайте свой домашний интерьер уютным и стильным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]интернет-ресурсе
  [/url]
  Не предоставляйте свой жилище на произвольное стечение обстоятельств. Доверьтесь специалистам нашей компании и создайте тепло вместе с нами-мастерами!

 11. Эффективное теплосбережение наружных стен — прекрасие и экономия в своем жилище!
  Согласитесь, ваш загородный дом заслуживает лучшего! Теплосбережение фасадов – не голос решение для экономии на тепле, это вклад в в комфорт и долговечность вашего здания.
  ? Почему изоляция с нашей компанией?
  Мастерство: Специалисты нашей компании – профессионалы своего дела. Мы заботимся о каждом элементе, чтобы обеспечить вашему зданию идеальное изоляция.
  Стоимость изоляции: Наша компания ценим ваш финансы. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление фасада цена с материалом[/url] – от 1350 руб./кв.м. Это вложение денег в ваше удобное будущее!
  Сберегательность: Забудьте о теплопотерях! Используемые нами материалы не только сохраняют тепловое уюта, но и дарят вашему коттеджу новый стандарт энергоэффективности.
  Оформите свой домашний уголок теплым и стильным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]www.stroystandart-kirov.ru
  [/url]
  Не передавайте свой дом на волю случая. Доверьтесь нашей команде и создайте тепло вместе с нашей командой!

 12. Забота о жилье – это забота о удобстве. Утепление наружных стен – это не только модный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем уголке спокойствия. Профессионалы, команда профессионалов, предлагаем вам сделать ваш дом в прекрасное место обитания.
  Наши работы – это не просто утепление, это творческий подход к каждому деталю. Мы осуществляем совершенному сочетанию между внешним видом и практической ценностью, чтобы ваш дом преобразился не только комфортным, но и привлекательным.
  И самое важное – доступные расценки! Мы полагаем, что высококачественные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость работ по утеплению и отделке фасада[/url] начинается всего от 1250 руб/м².
  Использование современных материалов и технологий позволяют нам создавать утепление, которое долговечно и надежно. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к опытным мастерам, и ваше жилье станет настоящим архитектурным шедевром, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

 13. Уважаемые Клиенты!
  Предоставляем вам оригинальное элемент в мире дизайна домашней обстановки – шторы плиссе. Если вы надеетесь к превосходству в каждой стороне вашего домашнего, то эти сукна превратятся великолепным предложением для вас.
  Что делает шторы плиссе столь особенными? Они объединяют в себе в себе выгоду, функциональность и эффективность. Благодаря особой форме, новаторским субстанциям, шторы плиссе идеально подходятся для любого комнаты, будь то гостинка, спальная комната, плита или офисное поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]плиссе на окна в москве[/url] – создайте уют и красивость в вашем доме!
  Чем понравятся шторы плиссе для вас? Во-первых, их особый бренд, который добавляет к обаяние и стильность вашему дому. Вы можете отыскать из разных текстур, оттенков и стилей, чтобы акцентировать оригинальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают массивный ассортимент функциональных вариантов. Они могут управлять степень сияния в месте, защищать от солнечных лучей, предоставлять закрытость и создавать комфортную атмосферу в вашем доме.
  Наш ресурс: [url=https://tulpan-pmr.ru]https://www.tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы поможем вам выбрать шторы плиссе, какие прекрасно гармонируют с для вашего обстановки!

 14. Наша группа искусных мастеров предоставлена предложить вам передовые системы, которые не только гарантируют устойчивую безопасность от холодильности, но и дарят вашему домашнему пространству стильный вид.
  Мы трудимся с новыми средствами, утверждая долгосрочный термин службы и великолепные выходы. Изолирование внешнего слоя – это не только экономия тепла на отапливании, но и заботливость о экологии. Энергоэффективные технологии, которые мы претворяем в жизнь, способствуют не только зданию, но и сохранению природы.
  Самое первоочередное: [url=https://ppu-prof.ru/]Отделка фасада с утеплением цена[/url] у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое переделает ваш домашний уголок в реальный душевный угол с минимальными издержками.
  Наши проекты – это не просто утепление, это формирование территории, в котором всякий элемент символизирует ваш особенный манеру. Мы возьмем во внимание все все ваши пожелания, чтобы воплотить ваш дом еще больше приятным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте занятия о своем обители на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш домик не только теплым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в пределы спокойствия и качественной работы.

 15. Мы эксперты профессиональных SEO-оптимизаторов, занимающихся продвижением вашего сайта в поисковых системах.
  Наша команда преуспели в своей деятельности и расширим ваш кругозор нашим опытом и знаниями.
  Какие возможности открываются перед вами:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]продвижение корпоративного сайта[/url]
  • Анализ всех аспектов вашего сайта и разработка уникальной стратегии продвижения.
  • Модернизация контента и технических аспектов вашего сайта для оптимальной работы.
  • Систематический мониторинг и анализ результатов с целью улучшения вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Результаты наших клиентов уже видны: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. Мы предлагаем бесплатную консультацию, для того чтобы обсудить ваши потребности и разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите возможность улучшить свои позиции в интернете. Обратитесь к нам немедленно.

 16. Наша команда квалифицированных специалистов подготовлена предоставить вам современные средства, которые не только обеспечат долговечную защиту от холодильности, но и дарят вашему жилью модный вид.
  Мы трудимся с новейшими строительными материалами, обеспечивая долгосрочный запас эксплуатации и блестящие результирующие показатели. Изоляция фасада – это не только сбережение на подогреве, но и ухаживание о экологической обстановке. Экологичные технические средства, какие мы используем, способствуют не только вашему, но и поддержанию природной среды.
  Самое первоочередное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада дома снаружи цена работы[/url] у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое изменит ваш хаус в истинный теплый корнер с минимальными затратами.
  Наши пособия – это не просто теплоизоляция, это разработка поля, в где каждый член выражает ваш собственный моду. Мы берем во внимание все ваши желания, чтобы переделать ваш дом еще дополнительно гостеприимным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте занятия о своем обители на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш дворец не только тепличным, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в универсум комфорта и уровня.

 17. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 18. Ищете способ расслабиться и получить незабываемые впечатления? Мы https://t.me/intim_tmn72 предлагаем эксклюзивные встречи с привлекательными и профессиональными компаньонками. Конфиденциальность, комфорт и безопасность гарантированы. Позвольте себе наслаждение и отдых в приятной компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *