Нова година – нов късмет на британския трудов пазар. Българите вече могат да работят пълноправно във Великобритания

Краят на ограниченията за българите да бъдат наемани свободно на работа в Обединеното кралство и други страни от ЕС приключиха с настъпването на новата 2014 година. Британската гранична агенция (UKBA) обяви това пред британските работодатели още в края на миналата година.

Тази новина, макар че беше очаквана с нетърпение, заради разрасналата се кампания в медиите срещу вдигането на ограниченията, не беше изненада за хората, запознати с европейското законодателство. Според него, нито една европейска страна няма право да запази тези ограничения за повече от 7 години. България беше приета в ЕС на 1 януари 2007-ма година, когато българите придобиха свободно право на придвижване в рамките на ЕС, но временно нямаха право да бъдат наемани на работа в някои страни, включително и Великобритания. Този преходен период изтече на 31 декември 2013-та година.

В тази връзка Британската гранична агенция внесе някои промени в своя документ, предназначен за работодателите, желаещите да наемат чужденци на работа: “Пълно ръководство за работодатели за предотвратяване на незаконната работа в Обединеното кралство”. Новото е специално каре, в което се казва ясно:

“Ограниченията за българските и румънските работници приключват на 31 декември 2013 година, следователно, тези ограничения няма да важат за работници, назначавани на или след 1 януари 2014-та година.”

Работодателите се поканват да се обръщат към Телефонна линия за помощ за спонсорства и работодатели на 0300 123 4699 по повод на общи запитвания във връзка с нелегалния труд.

Какво означава това на практика?

От януари, 2014 година:

  • Българи и румънци вече могат да пресичат границите на Великобритания, да живеят и работят в нея, без да се налага да кандидатстват за разрешение за работа от Британската граничната агенция (UKBA).
  • Като всички граждани на ЕС, те имат първоначално право да пребивават в страната до три месеца, без да се налага да упражняват правата си по договореностите на ЕС, (treaty rights), при условие, че могат да поемат финансово грижите за себе си и своите семейства, без да са в тежест на обществените фондове, т.е. без да разчитат на помощи.
  • След това могат да пребивават в страната, ако упражняват правата си по Европейските договорености (treaty rights), т.е. при условие, че се намират в една от следните категории:

–        нает на работа (employed),

–        самонаето лице (self-employed),

–        самодостатъчно лице (self-sufficient),

–        студент (student),

–        търсещ работа (job seeker – за не повече от 6 месеца).

  • Не е задължително да се изважда документ, потвърждаващ правото за пребиваване в Обединеното кралство, но при желание, може да се подадат документи до Home Office и да се получи такъв документ. Документът се наричат registration certificate.
  • Придобиването на Национален осигурителен номер (NINo) ще става по същите правила, които важаха за българите с пълен достъп до трудовия пазар.
  • Не е задължително да имате NINo, за да започнете работа, но когато ви наемат или започнете бизнес като самонаето лице, трябва да отидете на интервю, за да получите такъв.  За целта е необходимо да си уговорите интервю, като се обадите в Бюрото по труда (Jobcentre Plus) на телефон 0845 600 0643. Линиите работят от понеделник до петък, от 8 до 18 часа, и обикновено са по-малко натоварени преди 9 часа сутринта.
  • Ако възнамерявате да работите като самонаето лице, издаването на НИН ще става по същия начин, както досега. На интервюто трябва да се предоставят достатъчни доказателства, че лицето извършва истински бизнес услуги като самонает(примерно, фактури, издадени на клиенти, разходи за материали, инструменти, реклама, референции от клиенти, договори за извършване на услуга в бъдещето, бизнес застраховки, отговори на запитвания за цена на услуга, свидетелства за получени плащания и т.н.) Като граждани на ЕС имате право да започнете развиването на бизнеса, преди да сте направили регистрация като самонает в HMRC.
  • Ако възнамерявате да работите като нает, също имате право да кандидатствате за национален осигурителен номер. Ако вече сте си намерили работа като нает, получаването на национален осигурителен номер би било по-лесно. В този случай представяте документи, потвърждаващи, че вече работите – договор за работа или писмо от работодателя.

Ако още не сте си намерили работа, пак можете да кандидатствате за осигурителен номер, като да представите три документа, които доказват, че активно търсите работа, например:

– писмо-покана за интервю за работа от работодател;

– писмо-отказ, с което ви уведомяват, че не сте одобрени за дадена работа;

– писмо до работодател, в което се интересувате дали в момента имат свободни работни места, и получен отговор, че в момента няма такива;

– потвърждение от работодател, че разглеждат вашата кандидатура;

– писмо, с което работодател ви предлага работа.

И след тези общи съвети, да пожелаем късмет на всички, които ще си опитат късмета във Великобритания през новата, 2014 година!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *