Обратно на работа.

Според законите на държавата всяка жена има правото да си възвърне старото работно място след майчинство продължило 26 седмици. Когато срокът изтече вие правомерно може да се завърнете без да предупредите своя работодател. Просто трябва да спазите административно отбелязаната дата. Ако вашият работодател не желае повече вие да работите за него и бъдете уволнена или освободена от работа, вие сте в правото си да се жалвате, защото причините за лишаването ви от работно място са пряко обвързани с факта, че сте станала майка. Според закона това може да се дефинира и като полова дискриминация. Разумно е да се подадат и двете жалби и да се потърси правен съвет от професионалист, защотото сроковете за подаване на жалби са с ограничения във времето и правилата са строги.
В случаите, в които жените се разболяват в края на 26 седмичния срок е необходимо да потърсите лекар, който да поеме ангажимент да издаде неоходимите административни документи, които да се представят пред вашия роботодател в срок за доказателство за вашето състояние и причината, поради която няма да изпълните нормативните си задължения според закона. Така излизате в болничен. Това ви защитава от освобождаване от работното място още 4 седмици при условия, че сте болна. Ако въпреки правото си все пак работодатялет ви реши, че не сте изпълнили уговорката и сте му излишна, и ви уволни е добре веднага да потърсите правен съвет и да подадете жалба срещу него за полова дискриминация.
Ако е необходимо второ майчинство вие сте в правото си да се върнете на работното си място при условие, че сте работила определен лимит от време, което ви дава правото на 26 седмици майчинство и ви освобождава от задължението да уведомявате вашия работодател за датата, на която ще постъпите отново на работа, защото то се подразбира и е очаквано от вас поведение. При условие, че имате възможност да поемете трудовите си задължение по-рано от планираното време е нъжно да се изпрати писменно предупреждение на работодателя 28 дена преди да се върнете на работа. Има случаи, в които старата позиция на работното ви място не отговаря на текущото ви положение и не можете да се върнете към старата си трудова дейност. В този случай законът задължава работодатялет да ви предложи алтернативи подходящи за вас и със приблизителни условия като например заплащането да е приблизително същото и новите задлжения да не ви ощитяват, ако се съпоставят със старите условия. Ако това не се случи, а вместо това сте сдобиете със заповед за освобождаване от трудовите ви задължения вие сте в правото с да подадете оплакване под формата на жалба с ибвинение за полова дискриминация и незаконно уволнение.
Няма правило, което автоматически да принуждава роботодателя ви да удовлетвори вашата молба за гъвкаво работно време или работа на половин ден, ако вие се намирате в ситуация, която ги изисква. Обаче можете да го помолите и ако ви бъде отказано да потърсите правен съвет или да го обвините в полова дискриминация.
За жени излизащи в допълнително майчинство, а не в регулярно и работищи в малка фирма с под или около 5 човека, работодателят има правото да откаже съдействие и да не върне жената обратно на работа в края на посочения срок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *