Обучение и тест за квалификация противопожарен отговорник и пожарна безопасност

През юни 2005 г регулацията на реформата в областта на пожарната безопасност получи одобрението на парламента и влезе в сила на 1 октомври 2006 г. Тя е единствената част от законодателството по въпросите на пожарната безопасност.

Основната цел е предотвратяването на пожари. Съгласно реформата, отговорното лице за помещенията трябва да извърши оценка на пожарния риск и да определи достатъчен брой компетентни лица (противопожарни отговорници), които да подпомогнат изпълнението на аварийните процедури, определени в оценката на риска от пожар.

Този курс покрива ролята на противопожарен отговорник и пожарна безопасност. По време на курса се изучават начини за предотвратяване на пожари и различните типове пожарогасители, както и правилната им употреба.

Този курс е подходящ за:

 • хора, които са отговорни за пожарната безопасност;
 • компетентни лица, подпомагащи изпълнението на аварийните процедури;
 • всеки, който иска да научи как правилно да употребява различните видове пожарогасители

По време на курса ще се научите да разбирате противопожарните регулации и ще овладеете основни начини за предотвратяване на пожари. Това знание ще ви бъде нужно достатъчно, за да станете компетентно лице, подпомагащо изпълнението на аварийните процедури по време на пожар – противопожарен отговорник.

В курса са включени:

 • оценка на риска
 • действия по откриването на огъня;
 • основни причини за пожар;
 • пожарна тренировка и евакуация;
 • движение в силно задимени помещения;
 • видове изгаряния;
 • законодателство за противопожарна безопасност;
 • предпазни мерки за пожарна безопасност;
 • химията на огъня;
 • ролята на компетентните лица (пожарникарите);
 • използване на пожарогасители и противопожарни одеала.

При успешно завършване на този курс ще получите сертификат за обучение по пожарна безопасност, който е валиден за три години.

Ние от HELP 4 BULGARIANS предлагаме обучение и тест за квалификацията противопожарен отговорник и пожарна безопасност. За връзка с нас звънете на 077 8606 7076 или пишете на и-мейл [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *