Осем причини, поради които може да ви откажат работа

1Почти всеки кандидат поне веднъж в живота е получавал отказ от потенциалния работодател след интервю за работа. Често след това човекът се чуди, защо са му отказали, какво не е направил както трябва? В тази статия ще ви представим най-разпространените причини, поради които на кандидатите им се отказва работа.

1. Неадекватни очаквания за заплатата

Работодателите са недоверчиви към кандидатите, които имат прекалено високи или, напротив, прекалено ниски изисквания към заплащането за труда си.

Фирмите не са готови да дават прекалено висока заплата и са склонни да продължават търсенето на специалисти, които имат адекватни спрямо техните разбирания изисквания за заплащане.

От другата страна, прекалено ниските изисквания към заплатата предизвикват съмнения към квалификацията на кандидата.

Съвет: Преди да започнете търсенето на конкретни работни места, за които да кандидатствате, трябва да оцените адекватно своята стойност като специалист на пазара на труда и да проучите какво заплащане се предлагат на специалисти с аналогичните на вашия опит и квалификация.

2. Прекалено ниска/висока квалификация

Често дори стремежа на кандидата да се учи и способността му бързо да усвояват нова информация не могат да компенсират отсъствието на принципиално важните за дадено работно място навици.

От друга страна, когато опитът и квалификацията на кандидата за работа са прекалено високи, потенциалния работодател се опасява, че работата ще му бъде безинтересна и новият сътрудник след кратко време ще се замисли дали да не си намери нова работа.

Понякога се случва, че специалист в някаква област дълго време си търси подходяща работа и най-накрая се съгласява да работи на работното място, което е доста под неговото ниво на квалификация и умения. Такъв човек приема всякаква работа като временно продължава да си търси по-подходящо работно място и накрая все пак напуска.

Съвет: Когато разглеждате конкретното работно място, за което искате да кандидатствате, внимателно изучете длъжностните, задължения и изискванията към кандидатите.

3. Слаба или никаква подготовка за интервюто

Често причината за отказ става неподготвеността на кандидата към събеседването.

Съвет: Преди срещата с потенциалния работодател си струва да съберете допълнителна информация за работодателя – история на фирмата, положение в отрасъла, последни новини, месторазположение и др. Полезно е предварително да си подготвите кратък списък с въпроси за самото работно място и за фирмата, които да зададете на човека, с когото имате интервю за работа.

Външния вид на кандидата за работа също е важен фактор, върху който предварително трябва да обърнете специално внимание.

4. Недостоверна информация

Стремежът ви да „украсите” своята автобиография, за да предизвикате интерес от страна на потенциалния работодател, може да предизвика проблеми по време на събеседването. Истината, най вероятно, ще излезе наяве по време на интервюто и можете да накърните репутацията си в очите на потенциалния работодател. Освен това, голяма е вероятността тази информация да бъде споделена и с другите потенциални работодатели в отрасъла и може да имате проблем при кандидатстването при други работодатели.

Съвет: Не преувеличавайте своят опит и не си измисляйте някакви длъжности, посочвайте в документите за кандидатстване реалните си служебни задължения, реален списък с бивши работодателите, актуално ниво на владеене на езици и познаване на компютърни програми.

5. Личностни фактори на кандидата за работа

В ситуацията, когато кандидатът не съответства на нивото на личното възприятие на потенциалния работодател, нищо не може да се промени. Трябва да разбирате, че дори работа в известна и привлекателна фирма няма да ви бъде приятна, ако още по време на интервю са се забелязали трудности в общуването и разбирането с бъдещия ръководител и бъдещия екип.

Съвет: Ако усещате, че не са ви приятни бъдещите потенциални колеги и началници, както и цялата атмосфера във фирмата, по-добре се откажете да кандидатствате за работа в тази фирма, дори тя да е една от най-добрите за вас фирми.

6. „Особено” поведение на кандидата

Неприятните изказвания по отношение към бившите работодатели, колеги, конкуренти и партньори, нежеланието да се изслуша интервюиращият, високомерния тон – всичко това е предпоставка към отказ след интервю за работа.

За фирмата е важно не само да намери добър професионалист, но и човек, който лесно ще стане част от екипа и ще създава позитивна атмосфера.

Съвет: По време на събеседването следва да поддържате делови стил на общуване, да слушате внимателно събеседника си, да задавате уточняващи въпроси. Трябва да проявявате добър тон, дори когато отговаряте на сложните за вас въпроси, да се въздържате да изказвате категорични мнения.

7. Недостиг на мотивация

Кандидатът, който няма представа за своите планове и стремежи в кариерата, се представя като човек без интерес към по-нататъшното си развитие и като човек, който не знае накъде се движи.

Съвет: Не е излишно преди събеседването да помислите и да формулирате своята мотивация за работа във фирмата, в която кандидатствате и мотивацията си за работа като цяло.

8. Негативни препоръки

Често потенциалните работодатели внимателно се отнасят към бившите работодатели, колеги и познати на кандидата за работа. Отрицателните препоръки могат да развалят дори най-положителното впечатление, създадено лично от кандидата.

Съвет: Този проблем не може да бъде решен бързо – репутацията се формира дълго време. Можете само със своята отговорност към работата, инициативност, такт и далновидност, да подобрите репутацията си като сигурен и ценен сътрудник.

One Comment to “Осем причини, поради които може да ви откажат работа”

  1. [url=https://tepliciveka.ru]Садовая теплица из поликарбоната цена.[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *