Помощи за граждани от ЕИО, които си търсят работа – income-based jobseeker’s allowance

Ако сте гражданин на Европейската икономическа общност (ЕИО), който е пристигнал във Великобритания да си търси работа, но искате да се възползвате от някакви помощи, трябва да отговаряте на определени условия от теста, познат като habitual residence test (HRT). За да покриете тези условия, вие трябва да имате легално право да пребивавате в страната (right to reside) и да възнамерявате да се установите в т. нар. „Common Travel Area“, която включва Великобритания, Isle of Man, Channel Islands или Ireland. Това понятие е познато като habitual residence.

Някои граждани на Европейската икономическа общност не е нужно да отговарят на условията на habitual residence test (HRT). Други може и да имат право да пребивават, но все пак да се наложи да доказват намеренията си за установяване в изброените райони. Правата на всеки зависят от неговия статус.

Ако си търсите работа

Ако сте гражданин от ЕИО и сте във Великобритания за да си търсите работа, имате право да останете, при положение, че сте се регистрирали в Jobcentre Plus. Въпреки това вие все пак трябва да изпълните условията на HRT, като докажете, че имате намерение да се установите в страната, преди да можете да кандидатствате за някакви помощи.

От 1 януари 2014 влезе в сила ново правило, според което нямате право да търсите помощи, ако сте в страната по-малко от три месеца. Освободен сте от това правило само ако имате платени клас 1 или клас 2 осигуровки, докато сте работили извън страната или ако сте били извън страната като военен или правителствен служител.

След като имате три месеца в страната, вие ще имате право да кандидатствате за базирана на вашите доходи помощ за хора, търсещи работа. Трябва да сте изпълнили всички условия за получаване на този вид помощ, включително и да докажете, че активно си търсите работа и имате шанс да си намерите. Може да е нужно да покажете доказателство за това, че полагате усилия за намиране на работа, а също и да покажете вашите знания по английски език.

След тримесечният период, имате право на общо 91 дни помощ, които могат да бъдат разделени в няколко периода на търсене на работа.

Ако напуснете Великобритания за година или по-дълъг период, имате право при завръщането си да стартирате нов 91-дневен период. Ако сте отсъствали за по-кратко, можете да възобновите вашият статут на търсещ работа, само ако предоставите сериозни доказателства, че имате шанс да си намерите такава.

Получаване на housing benefit и помощ за търсещи работа

Според новите изисквания, въведени на 1 април 2014 година, ако сте човек от ЕИО, който си търси работа или сте член на семейството, вие нямате право да получавате помощ за плащане на наема (housing benefit), дори и ако получавате income-based jobseeker’s allowance.

В случай, че вече получавате двата вида помощи на 31 март 2014, може да продължите да получавате тези помощи, докато свърши периода за получаване на income-based jobseeker’s allowance или докато стане време да подновите документите си за получаване на housing benefit.

Получаване на child benefit или tax credits

Ако сте гражданин от ЕИО, който си търси работа и сте пристигнали във Великобритания на 1 юли 2014 или след това, или сте член на семейството, нямате право да кандидатствате за child benefit или tax credits, докато не минат 3 месеца. Тази забрана не се отнася за вас, ако сте живели във Великобритания за период от 3 или повече месеца, след това сте напуснали страната, а в последствие сте се завърнали в период не по-дълъг от година след напускането ви.

Ако работите във Великобритания и сте загубили работата си

Ако сте гражданин от ЕИО, който е работил и е изгубил работата си заради обстоятелства, които не зависят от вас, например договора ви за работа е бил срочен и срока е изтекъл, вие сте „involuntarily unemployed“. Ако сте без работа и сте се регистрирали като активно търсещ работа, може да имате право да продължите пребиваването си в страната като работещ и да получавате помощи, например income-based jobseeker’s allowance и housing benefit.

През този период вие трябва да покажете, че активно си търсите работа и имате реален шанс да получите такава. След този 6-месечен период, помощите ви ще бъдат прекратени, дори и ако все още търисте работа.

Ако сте работили във Великобритания повече от година преди да изгубите работата си, може да имате право да получавате помощ за търсещи работа за период, по-дълъг от 6 месеца, ако продължите да си търсите работа и предоставите доказателство, че имате реален шанс да си намерите такава.

Ако напуснете работа безпричинно, вие сте класифициран като безработен по желание. В този случай, това може да окаже влияние върху вашата молба за получаване на помощи за безработни.

14 Comments to “Помощи за граждани от ЕИО, които си търсят работа – income-based jobseeker’s allowance”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *