Помощ за намиране на работа от Бюрото по труда

Основните правителствени програми за работа са осигурени от Бюрото по труда (Jobcentre+). Там може да намерите информация също и за образователни програми, програми за самонаети лица, нови предложения (New Deals) и още много други. Повечето програми за работа са задължителни за тези хора, които получават помощи за безработни (Jobseeker’s Allowance), а за останалите програмите са по желание.

Помощ за хората с физически увреждания

Във всяко Бюро по труда има съветник, който се занимава с намирането на работа на хора с физическо увреждане (DEA). Той може да ви даде съвет и да ви окаже помощ чрез програмите Job Introduction, Access to Work и служебна подкрепа.

Помощ за хора с криминално минало

Информацията, която е нужно да дадете на работодателя си зависи от вида и  продължителността на присъдата и от вида на работата, за която кандидатствате. Задължително трябва да уведомите работодателя, ако имате затворническа присъда в продължение на две години и половина или повече, като същото се отнася и за условните или частично условните присъди. При изчисляване на този период трябва да имате в предвид продължителността на първоначалната ви присъда, а не периода, за който сте били в ареста.

Трябва да уведомите работодателя си за вашата присъда, ако кандидатствате за работа с деца или възрастни хора, например за работа като преподавател или болногледач. Ако не работите с такива хора или деца и провинението ви спада към категорията на тези провинения, които не е нужно да бъдат споменавани, след като е минал определен период от време, няма нужда да уведомявате работодателя си за него, дори и да бъдете попитани за криминално досие. Този период се нарича „реабилитация“ и започва началото си от датата на осъждането ви. Той зависи повече от вашата присъда, отколкото от извършеното престъпление.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *