Почивки и отпуски във Великобритания

Работниците над 18 години обикновено имат право на 3 вида почивки – почивка на работното място, дневна почивка и седмична почивка.

Работниците имат право на една непрекъсната 20-минутна почивка през работния ден, ако работят повече от 6 часа на ден. Това може да е почивка за чай или обяд.

По принцип почивката не подлежи на плащане, но всичко зависи от трудовия им договор.

Знаете ли че HELP4BG вече предлага повече от 100 услуги? Разгледайте ги на този линк: http://ow.ly/6Pvq50yIXNF

Ежедневна почивка

Работниците имат право на почивка от 11 часа между работните дни, например, ако работното време приключва в 20:00, следващата смяна не трябва да започват преди 7 часа сутринта на следващия ден.

Седмична почивка

Работниците имат право на:

 • един почивен ден /24 часа/ всяка седмица,
 • два почивни дни /48 часа/ на всеки две седмици.

В трудов договор на работника може да се упомене правото на повече или различни права на почивка от работа.

Ползвайте нашата услуга: Счетоводни услуги за самонаети http://ow.ly/dBwp50yIXNo

Работа, която излага на риск здравето и безопасността

Работодателят трябва да даде на служителя достатъчно почивки, за да се увери, че неговото здраве и безопасност не са изложени на риск, ако тази работа е „монотонна“ (напр. Работа на производствена линия).

Домашните работници в частна къща (напр. чистачи) нямат право на почивка поради здравословни и безопасни причини.

Взимане на почивки

Работодателите могат да определят правила кога служителите да почиват през работното време, но ако почивката се прави един път на ден, по средата на работния ден, работниците имат право да се отделят от офиса или работното си място (т.е. далеч от мястото, където те действително работят).

Не се смята, че почивката е използвана, ако работодателят поиска от служителя да се върне на работа преди нейното приключване.

Поръчайте лесно консултация с нас: https://iskam.co.uk/consultation-from-help4bg/

Компенсаторна почивка

Ако работниците нямат право на обедни почивки, те могат да използват компенсаторна почивка. Компенсаторните почивки са със същия период от време като пропуснатата (или част от нея).

Компенсационна почивка може да бъде взета във следните случаи:

 • ако сте работник на смени и не можете да ползвате ежедневни или седмични почивки между края на една смяна и започването на друга,
 • работното ви място е далеч от вашия дом (напр. нефтена платформа),
 • работите на различни места, които са на разумно разстояние едино от друго,
 • работите в областта на сигурността и надзора,
 • работите в индустрия, която е много натоварена в определени периоди от годината – като селското стопанство, търговията на дребно, пощенските услуги или туризма,
 • необходимо е да работите извънредно в случаи като извънредно събитие, инцидент или риск от злополука,
 • дейността, която извършвате се нуждае от денонощен персонал, така че да няма прекъсвания на услугите или производството (напр. болнична работа),
 • работите в железопътния сектор на борда на влаковете или работата им е свързана с това да се гарантира, че влаковете се движат навреме,
 • работния ден е разделен между сутринта и вечерта /почстване/,
 • съществува споразумение между ръководството, синдикатите или работниците („колективно“ или „споразумение на работниците“), което е променило или премахнало правата за тези почивки за група работници.

Общото право на почивка за една седмица е средно 90 часа седмично – това не включва почивките на работното място, които са допълнителни.

Млади работници

Младите работници (ненавършили 18 годишна възраст) обикновено имат право на:

 • почивка от 30 минути, ако работят повече от 4,5 часа (ако е възможно това трябва да бъде една непрекъсната почивка),
 • дневна почивка от 12 часа,
 • седмична почивка от 48 часа.

За въпроси и пояснения, се свържете с HELP4BG на тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на имейл  [email protected]и на FB Messenger 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *