Права на селскостопанските работници

Селскостопански работник е работник, който работи:

 • във ферми и се занимава със земеделие или отглеждане на животни;
 • отглежда нарастваща продукция, включително не-хранителни култури като луковици, растения и цветя;
 • в горски, зеленчукови градини и разсадници;
 • поддържа ливадни и пасищни земи, гори и тръстикови ливади.

Праваagricultural-worker

Всички селскостопански работници в Англия и Уелс, които са започнали работа преди 1-ви октомври 2013 година, имат право на:

 • Минимално заплащане, което може да е по-високо от националният минимум (National Minimum Wage, което за счетоводната 2016-2017 е £7.20 за работници над 25 години, £6.95 за работници между 21 и 24 години, £5.55 за работници между 18 и 20 години, £4.00 за работници под 18 и £3.40 за стажанти)
 • Платен отпуск
 • Платен отпуск по болест (в размер на поне минималното заплащане за селскостопански работници)
 • Заплащане, дори и ако не работите заради лошо време
 • Заплащане за нощен труд
 • Заплащане за повикване (в извън работно време)
 • 30-минутна почивка, ако работника е над 18 и работи повече от 5.5 часа на ден.

Правилата за работници са изменени след 1-ви октомври 2013 година. Новите правила не важат за тези, които имат договори, започнали преди тази дата. Според новите правила, работниците имат право на поне минималното национално заплащане, както и на законовият минимум за всеки един аспект от гледна точка на заетостта.

7309865-migrant-farmworker-rexНо независимо кога и къде започват работа, всички работещи имат право да получат писмен трудов договор, в който са описани всички правила относно работата, почивните дни, отпуските и отпуските по болест или майчинсво.

В случай, че имате някакъв проблем, можете да потърсите помощ от Acas helpline или да ползвате онлайн помощ на Acas Helpline Online.

Също така можете да подадете оплакване към  Rural Payments agency. Ако се намирате в Уелс и договора ви е започнал след 1-ви октомври 2013 година, можете да се свържете със Sustainable Land Management Branch на и-мейл: [email protected] или телефон 0300 062 2298.

Заплащане и овъртайм

Всички работещи в селскостопанския сектор в Англия получават поне минималното национално заплащане за час работа, а тези, които са сключили договорите си преди 1-ви октомври 2013 подлежат на заплащане спрямо техните договори.

Всички селскостопански работници в Уелс получават поне минималното заплащане, определено за селскостопански работници, или националното минимално заплащане за час, ако то е по-високо. Селскостопанското минимално заплащане зависи от работата, която се извършва, както и от класа и категорията на работника.

Минимална рейта на заплащане на селскостопанските работници за различните възрасти

Ако според договора, който е подписал, работника трябва да работи 39 часа седмично (без допълнителните часове работа – овъртайм), заплащането му трябва да бъде седмично, в противен случай, на работника трябва да му се заплаща на базата на почасова ставка.

farm-owners-and-businesses-02d354c3Подробна информация за заплащането на работниците в селскостопанския сектор, в зависимост от тяхната заетост и възраст, можете да видите тук.

Наеми за селскостопанските работници

Ако селскостопански работник получава жилище за да бъде близо до работата си, той може автоматично да получи “assured agricultural occupancy” или настаняване за селскостопански работник. Настаняването не е от този тип, ако в началото на започване на работа, той има писмено предизвестие, че ще бъде настанен с договор от типа „assured shorthold tenancy”.

17 Comments to “Права на селскостопанските работници”

 1. Se seu marido excluiu o histórico de bate – Papo, você também pode usar ferramentas de recuperação de dados para recuperar as mensagens excluídas. Aqui estão algumas ferramentas de recuperação de dados comumente usadas:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *