Правна помощ при уволнение от работа

Изгонването от длъжност може да стане заради много неща. Възможно е да сте уволнени по правомерни или неправомерни причини. Имате право на писмено обяснение, защо  се е наложило вашето уволнение. Без значение от причините за това, работодателят ви трябва да бъде справедлив по време на процедурата, без да влага лични мотиви. Ако не го направи, уволнението ви може да се счита като неправомерно, но за да се зачете като такова трябва да имате минимум 12 месеца стаж.

Правомерни причини

Правомерните  причини за уволнение са такива, при които вашият работодател трябва да покаже, че има основателна причина за да ви освободи от работа. За правомерни причини се считат следните случаи:

 • Поведение на работното място.

В тази графа влизат нарушения по трудовия ви договор като например неявяване на работа, недисциплинираност, работа под влияние на наркотични вещества, кражби и измами и т.н.

 • Лични умения.

Ако нямате необходимите умения, не се справяте достатъчно добре с възложената ви работа или просто не покривате стандартите за работа. Преди да ви уволни заради това, работодателят ви трябва да се убеди, че вие сте изкарали нужното време в обучение. Ако сте изкарали обучението, но не се справяте добре, трябва да ви предупредят поне веднъж и да ви дадат шанс да се докажете, преди да ви освободят от работа.

Уволнение поради често боледуване също е допустимо, ако няма кой да заеме вашата позиция, докато вие отсъствате от работа. Преди да го направи обаче, работодателят трябва да се опита да установи причините за вашите чести заболявания и ако са от работната среда да ги отстрани ако е възможно или да ви премести. Но трябва да знаете, че работодателят ви може да ви уволни и без да си прави този труд.

Ако сте инвалид и имате физическо увреждане, работодателят ви трябва да пригоди работното ви място, така, че да е удобно за вас. Ако ви уволнят поради физическото увреждане, което имате, трябва да знаете, че това може би е незаконно.

 • Съкращения.

За да ви съкратят, това значи, че вече няма работа за вас или тя не е достатъчно. Това най-често се налага, когато вашият работодател няма нужда от толкова хора или променя дейността на компанията. От работодателя ви се изисква да се консултира с вас преди да ви съкрати и да реши справедливо дали сте достатъчно квалифицирани за да ви остави на работа или се налага да ви освободи.

 • Пенсиониране.

От Октомври 2006 година, пенсионирането е основателна причина за уволнение. Ако ви освободят от работа преди навършена пенсионна възраст, тогава това не е уволнение поради пенсиониране. Нормалната пенсионна възраст е 65 години, но има случаи, в които тя е малко надолу.

За да ви освободят от работа правомерно, трябва да ви известят поне 6 месеца преди това и ако искате да продължите да работите, да разгледат молбата ви за работа след пенсиониране. Ако работодателят ви не направи това, в такъв случай уволнението ви не се счита като правомерно.

 • Нарушения на законовите разпоредби.

Можете да бъдете уволнени, ако работодателят ви нарушава закона като работите за него. От него се очаква да се опита да ви намери друга работа, която можете да вършите преди да ви освободи напълно.

 • Други причини.

За да се счете като друга правомерна причина за вашето уволнение, тя трябва да е неоспорима и работодателят ви да помисли за алтернативен вариант преди да ви освободи от работа. Някои примерни причини могат да бъдат неоснователен конфликт с друг колега, саморазправа на работното място , затвор и т.н.

Неправомерни причини

Ако работодателят ви не следва процедурата по уволнение и няма правомерна причина за него, то тогава вие сте уволнен неправомерно. Някои случаи на неправомерно освобождаване от работа са:

 • При случай на бременност;
 • Ако искате да вземете майчинство, бащинство или отпуск заради осиновяване на дете;
 • Ако искате да станете член на съюз, в който не ви се позволява от работодател или отказвате на работодателя си да членувате в съюз, в който той желае;
 • Ако упражнявате законните си права;
 • Ако докладвате за професионално нарушение или подадете оплакване;
 • Ако участвате в официално организирано индустриално действие, което трае под 12 седмици;
 • Ако искате отпуск, заради дело, в което сте заседател;
 • Ако имате право на гъвкаво работно време и пожелаете такова, а работодателят ви не е съгласен.

Писмено обяснение

Препоръчително е при уволнение, работодателят да ви даде писмено обяснение защо се е наложило това. Ако не ви се даде, може да поискате и работодателят трябва да ви го даде в 14-дневен срок. Ако нямате 12 месеца служба, работодателят има право да не ви даде писмено обяснение.

 • Майчинство.

Ако ви уволнят по време на бременност или майчинство, трябва да получите писмено обяснение, независимо дали сте поискали такова или не и дали имате 12 месеца стаж.

 • При проблеми.

Ако не получите писмено обяснение след като сте поискали такова, или смятате, че обяснението ви не е реална причина за уволнението ви, може да потърсите помощ  като подадете жалба към Employment Tribunal. Ако смятате, че сте освободени неправомерно от работа, може да претендирате и за неправомерно уволнение. Може да получите безплатна помощ и от Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) на телефон 08457 47 47 47, от 08:00 до 18:00 часа, всеки делничен ден. Местното бюро за граждански съвети (Citizens Advice Bureau) също може да ви осигури безплатен съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *