Правото ви на платен отпуск

Правото ви на платен отпускЕто, че и краят на април дойде, a май настъпва с пълна сила. Времето навън се затопля все повече и хората започват да се радват на слънчевите лъчи. Докатого правят, повечето от тях се  размечтават за почивка и съответно започват да правят планове къде ще прекарат отпуска си. Но как да си направим подобни планове, ако не знаем важни детайли около отпуска, като например колко време ни се полага, платен ли е и т.н. В тази статия ще ви разясним точно това.

Правото на отпуск се полага на всеки служител по закон и е най-защитеното от трудовите му права. Трябва обаче да се прави разлика между назначените на трудов договор служители (employees) и самонаетите лица (self-employed), като на последните не им се полага платен отпуск, защото това е въпрос, който те самите си уреждат в зависимост от типа си на работа.

Във Великобритания е утвърдено едно лесно правило, с което се изчисляват и разпределят почивните дни. Установен е общоприет коефициент от 5.6 седмици, който е периодът на платен отпуск, отнасящ се за всички служители на трудов договор. Обикновено на служителите, които работят стандартно 8 часа по 5 дни в седмицата им се полагат 4 седмици (28 дни) платен отпуск в годината. Тези, които работят на непълно работно време, имат право на отпуск в пропорционален размер, който се изчислява като се умножат работните дни по общоприетия коефициент, например, ако работите 2 дни и половина в седмицата трябва да ги умножите по 5.6, което прави точно 14 дни платен годишен отпуск.

Ако имате затруднения с изчисляването на отпуска си можете да ползвате калкулатора на адрес www.gov.uk/calculate-your-holiday-entitlement.

Обикновено в трудовия договор е посочено точно и ясно на колко време отпуск имате право, както и кога започва да се брои годината за отпуск, обикновено е от 1 януари до 31 декември или 6 април до 5 април, следващата година. Ако в договора ви не е посочена начална и крайна дата за отпусната година, то тогава се счита, че тя започва от датата ви на постъпване на работа до същата дата през следващата година.

Може да се наложи да работите определен период от време, преди да получите правото си да се възползвате от отпуск.

Има категории работници или служители с непълни трудови права, които нямат право на платен отпуск. Самонаетите лица нямат право на платен отпуск.

Един работодател може да наложи собствени правила относно отпуските, но те не трябва да ощетяват служителите му. Размерът на отпуска не трябва да бъде под размера, определен от закона.

Основните неща, свързани с правото ви на отпуск са:

– Имате право на до 4 седмици (28 дни) платен отпуск годишно;

– Времето ви за отпуск започва да се трупа в момента, в който започнете работа;

– Вашият работодател може да реши кога да ви даде отпуск;

– Трябва да получавате нормално заплащане по време на отпуск;

– Когато прекратите работа за съответния работодател, трябва да получите пълната сума за платените отпуски, от които не сте се възползвали.

Важно е да запомните, че за да имате право на платен отпуск трябва да сте класифициран като работник/служител с пълни трудови права (employee) и да работите легално с трудов договор.

За да почивате по време на официални празници, може да се налага да ползвате дни от платения си годишен отпуск. В някои фирми тези дни се дават над платения отпуск. Подробна информация ще намерите в договора си.

Препоръчва се  да се възползвате от отпуска си през годината. Ако не успеете, може да поискате от работодателя си да ви изплати неизползвания отпуск или да ви прехвърли част от него за следващата година. В договора ви трябва да е упоменато каква част от платения отпуск може да бъде прехвърлен. Например, ако на служителя му се полагат 28 дни платен отпуск през годината, за следващата могат да му се прехвърлят не повече от 8 дни.

Някои работодатели имат система ползване на полагаеми дни за отпуск –  при започване на работа, всеки месец служителят “изработва” времето за отпуск,  т.е. по 1/12 от полагаемото време за отпуск. Така например, след 6 месеца работа при такъв работодател, ще имате право на половината от годишния си отпуск.

Трябва предварително да известите работодателят си кога бихте искали да ползвате отпуска си. Предизвестието трябва да е дадено поне два пъти по-рано от периода на отпуска. Например ако искате да вземете отпуск за 1 седмица, трябва да дадете предизвестие поне 2 седмици преди това. Работодателят има правото да ви откаже отпуск, ако моментът не е подходящ, но не трябва да ви отказва в последния момент, а също да ви даде предизвестие в срок. Ако например искате 1 седмица отпуск, а работодателят иска да ви откаже, той трябва да ви даде предизвестие за отказа поне 1 седмица преди датата на започване на отпуска ви. Имайте предвид, че във договора ви може да са вписани други условия, горепосочените са установените по закон.

Вашият работодател също може да ви пусне в отпуск без вашето желание, но в такъв случай той отново трябва да ви даде предизвестие за това.

Платеният отпуск е определен със закон и всеки работодател трябва да го предостави на служителите си. Ако имате някакви проблеми с правото си на отпуск може да се опитате да го обсъдите с работодателя и ако не стигнете до споразумение може да подадете жалба до Съда за трудово-правни спорове (Employment Tribunal).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *