Професия „Диетолог“

Работата на диетолозите е да съветват хората как да се хранят правилно, за да се поддържат в добро здраве и да им съставят подходящи хранителни режими. Задълженията им включват:

 • Работа по обществени проекти за здравословно хранене;
 • Насочване вниманието на хората и насърчаване към здравословно хранене;
 • Оказване на помощ към хората, които искат промяна в начина си на живот;
 • Работа с определени обществени групи или отделни хора;
 • Провеждане на дискусии;
 • Изготвяне на лични здравословни хранителни режими;
 • Водене на статистики и др.

Работното време на диетолозите е около 37-38 часа седмично, от понеделник до петък. Възможна е и почасовата работа, както и полагането на извънреден труд след приключване на работния ден или през почивните дни. Диетолозите могат да работят на много места – болници, клиники, центрове за красота, в частен кабинет, както и директно в домовете на клиентите.

За да имате възможността да се сдобиете с квалификация или да започнете работа като диетолог в Обединеното кралство, трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Отлични комуникативни умения;
 • Умения за работа с хора;
 • Подход към различните хора;
 • Способност за вдъхновяване и мотивиране;
 • Интерес към здравословното хранене;
 • Отлични познания върху влиянието на различните диети върху организма;
 • Способност за водене на доклади;
 • Добри организационни умения;
 • Умение за самостоятелна работа, както и работа в екип.

Разбира се, за да станете диетолог, ще ви трябва и специална квалификация в областта на Nutrition или Public Health Nutrition. Подобна квалификация може да се придобие след изкарване на курс в колеж или завършване на висше образование по специалността.

След като завършите обучението си, можете да се регистрирате към Nutrition Society. Регистрацията е доброволна, но повечето работодатели предпочитат да наемат професионалисти, които са вписани в регистъра.

Годишното заплащане на диетолозите е между 20,000 и 30,000 паунда, като с добиването на повече опит и умения, може да достигне до 40,000 паунда.

Полезни връзки:

2 Comments to “Професия „Диетолог“”

 1. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *