Професия „Еколог“

Работата на еколозите е да изучават растенията и животните в определени райони и да разберат начините, по които те си взаимодействат по между си и с околната среда.

Основната цел на тяхната работа е да поддържат потребностите на животинските видове и околната среда и да намалят вредите от човешкото развитие върху тях. Повечето еколози специализират в строго определена сфера, например водни или сухоземни райони, растения, специфични видове животни и др.

Служебните задължения на еколозите обикновено включват:

 • Събиране и записване на данни от изследванията и изучаването на растителни и/ или животински видове;
 • Изследване влиянието на човешкото развитие и дейност върху околната среда;
 • Правене на компютърни симулации с цел предсказване на ефектите от промяната в климата и как това ще се отрази върху природата;
 • Изследване на растителни видове с цел да се определи замърсяването на въздуха в района, където са те;
 •  Презентиране на научни открития по конференции и други мероприятия;
 • Възстановяване на естествения вид върху изчерпани промишлени зони, като каменни кариери и варовикови находища;
 • Организиране на училищни и обществени образователни екологични програми;
 • Прилагане на законите за защита на застрашени видове, когато е нужно;
 • Управление на резервати, гористи местности и ливади и др.

Работното време на еколозите е различно, според това с каква дейност се занимават те. Обикновено се работи около 40 часа седмично, от понеделник до петък. Командировките са често срещани при хората, упражняващи тази професия. Заради изследователската и полева дейност, също е възможно полагането на допълнителен труд след работно време и през почивните дни.

За да кандидатствате за работа като еколог към определена организация или за работодател в Обединеното кралство, ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Методически подход;
 • Умения за събиране и анализиране на данни;
 • Отлични познания върху растителните и животинските видове;
 • Знания свързани с опазването на околната среда;
 • Обективен подход;
 • Умение за водене на преговори;
 • Добри комуникативни способности;
 • Способност за изнасяне на лекции и презентиране пред голяма аудитория;
 • Ръководни способности;
 • Компютърна грамотност.

Освен горепосочените изисквания, за да работите като еколог ще ви трябва и квалификация по специалности като ботаника, екология, зоология, наука за околната среда, география и др. Ако нямате подобна квалификация можете да се сдобиете с такава като завършите курс в колеж или изкарате висше в университет по някоя от изброените специалности.

Друг начин за навлизане в професията е да добиете достатъчно опит чрез полагане на доброволен труд или стажуване и тогава да кандидатствате.

Като еколог можете да работите за някоя от множеството организации за опазване на околната среда, агенции, национални паркове и зоологически градини, местни органи на властта, институти и университети и др.

Годишното възнаграждение на еколозите е между 20 000 и 24 000 паунда, като с времето може да достигне до 35 000 паунда.

Полезни връзки:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *