Професия “Здравен посетител”

Здравните посетители предлагат начини за здравословен начин на живот и предотвратяване на болести, като посещават хората в техните домове. Ако искате да станете здравен посетител (health visitor) ще ви трябват следните документи:

  • Nursing and Midwifery Council (NMC) – одобрена степен по сестрински грижи или акушерство
  • Текуща регистрация в NMC
  • Да сте завършили курс в Specialist Community Public Health Nursing или Health Visiting (SCPHN или HV)
  • Свидетелство за съдимост, издадено от Disclosure and Barring Service (DBS).

Уменията, които са нужни на даден човек, за да стане здравен посетител, са:

  • отлични умения за комуникация и изслушване
  • тактичност, търпение и убедителност
  • умението да си служите с езика на тялото и други невербални комуникации
  • умението да се справяте емоционално със стресиращи ситуации
  • организационни умения
  • умението да работите върху вашата инициатива

Работата, която вършат здравните посетители се изразява в даване на здравна информация, съвети за грижа за деца и семейства с деца на възраст от раждането до петата им година. Ежедневните ви задачи може да включват даване на съвети на нови родители за хранене и отглеждане на бебето и детето, съвети за хигиена, безопасност, спане. Освен това ще можете да оказвате подкрепа на семейства в нужда, да координирате програмите за детски имунизации, да организирате специални дни в клиники или центрове за здраве, да оказвате подкрепа на деца със специални нужди, да консултирате с цел намаляване на риска от нараняване или други инциденти, да работите със социалните служби и други организации за безопасност на деца.

Част от работата ви може и да е консултиране на възрастни хора с проблеми в здравето, работа с пътуващи общности, подкрепа на уязвими възрастни хора, които за бездомни или са пристрастени.

Като начинаещ може да получавате заплата от порядъка на £26,250. Ако вече сте придобили малко опит, вашата заплата би била от около £26,250 до около £35,250, когато сте квалифициран здравен посетител. Ако имате голям опит, заплатата ви би достигнала до £41,000, когато сте групов мениджър.

Има възможност и да получавате по-висока заплата, ако имате повече отговорности и в зависимост от местоположението и продължителността на услугата, която предлагате.

Обикновено здравните посетители работят по 37.5 часа седмично, в дните от понеделник до петък. Понякога се налага да се работи и вечер, ако управлявате клиники или здравни центрове.

Повечето си време ще прекарвате в посещаване на хора в собствените им домове. Също можете да ръководите групово-подкрепителни сесии в здравни центрове.

Обикновено е нужно да имате шофьорска книжка, за да работите.

С течение на времето можете да прогресирате до групов мениджър, общностна матрона или в Отдел на NHS. Имате възможност и да получите образование за медицинска сестра.

13 Comments to “Професия “Здравен посетител””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *