Професия „Инструктор по информационни технологии“

Работата на инструкторите по информационни технологии е да преподават компютърни курсове в различни области и с различно ниво на умения. Те могат да работят в колежи, образователни центрове, в големи компании и др. Най-често срещаните курсове, по които преподават инструкторите са работа с Microsoft Office пакет, програмиране, работа с компютър и поддръжка. Ако работят в голяма компания, най-вероятно ще провеждат вътрешните обучения на новия персонал, чиято работа е пряко свързана с компютрите.

Към задълженията на IT инструкторите спадат:

 • Поставяне на крайни цели на обучението;
 • Организиране на курсовете, така че поставените крайни цели да се постигнат;
 • Подготовка на заобикалящата курсистите среда и на наличните ресурси;
 • Провеждане на обучения;
 • Оценка на ефективността на обученията;
 • Набиране на нови курсисти;
 • Актуализиране на административните досиета и др.

Към момента особена популярност добиват дистанционните обучения онлайн, което улеснява инструкторите още повече.

Инструкторите по информационни технологии работят около 37-40 часа на седмица, предимно от понеделник до петък. Разбира се, възможно е да се работи и извънредно след работно време или през почивните дни. Работното им място може да се различава, в зависимост от работодателя.

За да работите като IT инструктор ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Отлични умения за работа с компютър;
 • Актуални знания върху най-често използваните програми и системи;
 • Отлични комуникативни способности;
 • Умения за планиране и презентиране;
 • Умение за работа с хора;
 • Отлични познания в сферата на информационните технологии;
 • Постоянна информираност около всички новости в IT сферата;
 • Търпение;
 • Разбиране;
 • Тактичност.

Освен горепосочените умения, за да започнете работа като инструктор по информационни технологии ще трябва да имате и квалификация в сферата от 3 ниво и нагоре. Съществуват няколко IT квалификации, които покриват основните неща:
• OCR Certificate/Diploma за IT Потребители – Level 1 (New CLAiT), Level 2 (CLAiT Plus) и Level 3 (CLAiT Advanced);
• City & Guilds E-Quals IT Users awards (7262) – Level 1 (Certificate), Level 2 (Diploma) и Level 3 (Advanced Diploma);
• Edexcel (BTEC) National Certificate и Diploma за IT Практикуващи специалисти;
• British Computer Society’s European Computer Driving Licence (ECDL) и ECDL Advanced.

Ако желаете да работите във висше учебно заведение, по всяка вероятност ще ви е необходима образователна или преподавателска квалификация от 4-то ниво и нагоре.

Особено важно за инструкторите по информационни технологии е да поддържат актуални знания и умения, тъй като програмите, технологиите и образователните методи се променят непрекъснато.

Institute of IT Training (IITT) е членска организация, която предлага множество курсове за сертификати и дипломи за IT инструктори. Освен това, те признават и други квалификации като доказателство за преподавателска компетентност.

Joint Examining Board (JEB) предлага множество награди за преподаватели и инструктори, включително Certificate and Advanced Diploma в областта Education Practice (ICT) и Certificate в областта Delivering Learning Using a Virtual Learning Environment.

Кариерното развитие на IT инструкторите може да включва повишение до главен инструктор, мениджър на подразделение или координатор. Някои опитни инструктори с времето решават да започнат работа за себе си като самонаети.

Стартовите заплати на инструкторите по информационни технологии са между 15,000 и 18,000 паунда на година. С придобиването на опит, възнаграждението им може да достигне до 26,000 – 30,000 паунда.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *