Професия „Кредитен мениджър“

Работата на кредитните мениджъри е да защитават финансите на компанията, за която работят чрез контрол на кредитите и управление на дълговете, които клиентите й дължат. Кредитните мениджъри могат да бъдат два вида:

 • Търговски – занимават се с бизнес клиенти;
 • Потребителски – занимават се с физически лица.

Задълженията на кредитните мениджъри включват:

 • Проверка на кредитния рейтинг на клиента;
 • Вземане на решение дали да се отпусне кредит на клиента;
 • Поставяне на условия по кредита и неговото усвояване;
 • Ръководство на екип от кредитори;
 • Преговаряне на разплащателните схеми с клиентите;
 • Предприемане на законни действия за възстановяване на дълга;
 • Срещи с други кредитори.

Всички финансови компании и тези, които предлагат  стоки и услуги търсят кредитни мениджъри. В по-малките фирми те извършват и обща счетоводна и административна дейност.

Работното време на кредитните мениджъри обикновено е около 35 – 40 часа на седмица, през делничните дни. През по-заетите периоди може да се работи и допълнително, например в края на финансовата година. Основно се работи в офис, но са възможни и пътувания, ако се налага да се посещават клиенти.

За да работите като кредитен мениджър ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Способност за работа в екип;
 • Умение за ръководене и мотивиране на екипа;
 • Правилна преценка и отговорност при взимането на решения;
 • Комуникативност;
 • Уверен подход;
 • Внимание към детайлите;
 • Добри организационни способности;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Способност за спазване на крайни срокове;
 • Усещане за бизнес и търговия;
 • Компютърна грамотност.

За да ви наемат на работа, освен горепосочените умения и качества, може да ви трябват и специални квалификации или опит на подобна длъжност. Всяка компания има своите изисквания за наемане на персонал, така че ще трябва сами да попитате какво ще се изисква от вас. В повечето случаи от вас ще се очаква да имате добро образование и някаква бизнес квалификация.

В повечето случаи след като започнете работа ще сте на позиция кредитор или администратор продажби, като в последствие с добиването на опит и умения ще можете да се издигнете до кредитен мениджър.

Кредитните мениджъри се търсят в компании из различните сектори, включително банки, търговци на едро и дребно, производство и услуги и др. Свободните места се обявяват в пресата, в интернет и в агенциите за работа.

Кариерното развитие на кредитните мениджъри се състои в това те да се прехвърлят в ръководството на по-голяма и развита компания или да прогресират до висш мениджмънт в настоящата компания. Самонаемането също е възможно, като тогава те могат да работят като консултанти, които съветват компаниите и организациите за кредитните системи.

Стартовото заплащане на кредитните мениджъри обикновено е между 20 000 и 25 000 паунда на година. С добиването на опит и квалификации годишното им възнаграждение може да достигне до 40 000 – 60 000 паунда, в зависимост от големината на компанията, за която работят.

Полезни връзки:

One Comment to “Професия „Кредитен мениджър“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *