Професия мениджър на склад

warehousemanagerАко имате лидерски умения, и искате да работите в склад, тази работа може да бъде идеална за вас.

Мениджърите на складове планират и координират складовите операциите в разпределителни депа, хипермаркети на дребно и производствени предприятия.

В тази работа ще трябва да имате добри математически и компютърни умения, както и да сте добър проектант и организатор. Необходимо е да сте в състояние да работите под натиск, за да се спазят крайните срокове.

За да навлезете в тази професия, обикновено ще ви е нужен определен опит като супервайзер и квалификации за извършване на складови операции и дистрибуция, но опит в търговията на дребно също може да бъде достатъчен в някои случаи.

Работа

Като мениджър склад, задълженията ви обикновено ще включват:

– работa в тясно сътрудничество с клиенти, доставчици и транспортни фирми

– планиране на доставките и изпращане на стоките

– мониторинг и определяне на място за съхранение

– проследяване на нивата на запасите с помощта на компютърни програми

– осигуряване на правилното и безопасно съхранение на стоките

– планиране на работните дежурства на персонала в склада

– организиране на набирането и обучението на персонала.

Може също така да отговаряте за условията за сигурност и безопасност в склада, както и за организиране на дейности като поддръжка, ремонт и подмяна на оборудването.

Работно време и условия

Обикновено ще работите между 36 и 45 часа на седмица, въпреки че при мениджърите на складове работата на смени също е често срещана, включително вечер и през почивните дни.

Работата ви ще е главно в офис, с кратки посещения във фабриката или склада.

Доходи

Стартовите заплати могат да бъдат от £17,000 до £21,000 годишно. Опитните складови мениджъри могат да печелят между £22,000 и £40,000.

Цифрите са предназначени само за ориентир.

Изисквания

Обикновено, за да практикувате тази професия ще е необходимо да имате натрупан известен опит като супервайзер и квалификации за работа в склад или дистрибуция. Съответен опит в други области като търговията на дребно също би могъл да ви е от полза. Можете също така да имате предимство, ако притежавате лиценз за управление на мотокар.

Някои компании предлагат стажантски схеми за мениджъри, за хора, които вече имат квалификация в тази област, например BTEC HND или степен по:

– логистика

– управление на доставки

– управление на транспорта.

Повече за тези курсове може да научите на интернет страницата на Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Проверете в колежите и университетите какви точно са изискванията им за прием.

За възможностите за стаж може да проверите директно в избраните от вас фирми.

Обучение и развитие

Вашият работодател ще ви предостави въвеждащо обучение във всички аспекти на работата и може да бъдете насърчени да придобиете квалификации, обхващащи складови и управленски функции, като например:

Level 3 Certificate in Green Logistics

Level 3 Diploma in Warehousing and Storage (складиране и съхранение)

Level 4 Certificate/Diploma in Leadership and Management (Сертификат / Диплома по лидерство и мениджмънт)

Level 5 Diploma in Supply Chain Management (Диплома по управление на доставките).

Британския институт за логистика и транспорт в Обединеното кралство – The Chartered Institute of Logistics and Transport UK (CILT UK) също предлага редица възможности за обучение, например сертификат за ниво 3 (Level 3 Certificate), Ниво 5 професионална диплома (Level 5 Professional Diploma) и Ниво 6 диплома за напреднали в логистиката и транспорта (Level 6 Advanced Diploma in Logistics and Transport). Вижте сайта на CILT UK за повече информация.

Умения, интереси и качества

За да работите като управител на склад, трябва да имате:

– добри математически умения

– ИТ умения, по-специално работа с електронни таблици и бази данни

– способността да планирате и организирате работни графици

– способност за работа под напрежение и спазване на сроковете

– умения за вземане на решения

– лидерство, мотивация и умения за работа в екип

– добри комуникативни умения.

За повече информация:

Skills for Logistics
www.skillsforlogistics.org

Chartered Institute of Logistics and Transport UK (CILT UK)
Logistics and Transport Centre
Earlstrees Court
Earlstrees Road
Corby
Northants
NN17 4AX
Тел.: 01536 740104
www.ciltuk.org.uk

Възможности

Можете да намерите възможности за работа във всички области на Великобритания, но все пак най-голямата концентрация на складове обикновено е в югоизточните и северозападните части на страната, както и в централните райони (Мидландс).

С достатъчно опит може да бъдете повишени в регионален или национален мениджър или директор.

Свободни работни места може да потърсите в нашия сайт bghelp.co.uk, местната преса, на интернет страниците на съответните дружества, както и при агенциите за подбор на персонал и офисите на Jobcentre Plus.

На следните адреси пък бихте могли да откриете още полезна информация и възможности за работа:

Careers in Logistics

Jobs-in-Transport

Universal Jobmatch

5 Comments to “Професия мениджър на склад”

  1. A través del programa de monitoreo parental, los padres pueden prestar atención a las actividades del teléfono móvil de sus hijos y monitorear los mensajes de WhatsApp de manera más fácil y conveniente. El software de la aplicación se ejecuta silenciosamente en segundo plano en el dispositivo de destino, grabando mensajes de conversación, emoticonos, archivos multimedia, fotos y videos. Se aplica a todos los dispositivos que se ejecutan en sistemas Android e iOS.

  2. Instalación simple y descarga gratuita, no se requieren conocimientos técnicos y no se requiere raíz.Grabacion de llamadas, Grabacion de entorno, Ubicaciones GPS, Mensajes Whatsapp y Facebook, Mensajes SMS y muchas características mas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *