Професия „Оператор строителна техника“

Операторите на строителна техника управляват машини, които се използват в строежите на сгради, пътища, железопътни линии и в лесовъдството. Такива машини са багери, булдозери, самосвали, платформи, кранове, мотокари и др.

Освен управлението на строителната техника, операторите имат задължението да сменяват приспособленията й, да я поддържат и да правят всекидневни проверки за безопасност.

Операторите на строителни машини обикновено работят около 40 часа на седмица, като може да се работи и извънредно, ако трябва да се спазват срокове. Голяма част от работния процес е на открито по строителни обекти, независимо от климатичните условия. Условията  на работа могат да бъдат в мръсна среда и при много силен шум. Работата на височини също е висока, особено ако операторът управлява кран.

Носенето на предпазно облекло е задължително за всички оператори.

За да започнете работа като оператор на строителна техника ще трябва да притежавате следните умения:

  • Основни познания по механика;
  • Добро зрение и слух;
  • Отлична концентрация;
  • Добри практически умения;
  • Способност за стриктно следване на инструкции;
  • Добро физическо здраве;
  • Добри комуникативни способности;
  • Умение както за самостоятелна работа, така и за работа в екип;
  • Способност за работа на височини;
  • Познания върху правилата за здраве и безопасност на работното място и способност за тяхното спазване.

Не винаги е необходима професионална квалификация, за да ви наемат работодателите на работа като оператор строителна техника. Все пак предишен опит в областта ще ви бъде от полза, а квалификациите още повече. Първоначално може да започнете работа като общ работник и с добиването на достатъчно опит или квалификации на работното място да станете оператор на строителна машина.

Можете да навлезете в професията и чрез програмата за чиракуване. За повече информация посетете www.appenticeships.org.uk.

Повечето работодатели ще изискват от вас карта CPCS (Construction Plant Competence Scheme), за да ви допуснат на работа. С картата в червен цвят ще можете да започнете работа като стажант оператор на строителна техника, докато не добиете достатъчно опит за квалификация и друг цвят карта. Картите в син и зелен цвят доказват, че сте достатъчно опитни и квалифицирани.

С добиването на професионален опит може да се издигнете до супервайзър, за да наблюдавате работата на операторите на строителна техника или да достигнете позиция в конструктивния мениджмънт. Възможно е да се прехвърлите в близка професия и да станете координатор на строителна техника – ще избирате подходящи строителни машини за операторите или да започнете работа в друга област – продажба на строителна техника. Възможно е да започнете да работите и за себе си като самонает собственик на строителна техника или предприемач.

Годишното заплащане на стажуващите оператори строителна техника е около 13,000 паунда. С придобиването на опит и квалификации то може да достигне 15,000 – 19,000 паунда. Опитните оператори могат да получават възнаграждение до 26,000 паунда на година. Възможно е допълнително заплащане при полагане на извънреден труд, както и служебни бонуси и премии.

Полезни връзки:

One Comment to “Професия „Оператор строителна техника“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *