Професия „Селскостопански инженер“

Работата на селскостопанските инженери е да проектират, поправят и инсталират машини и оборудване за селското стопанство и лесовъдството. Те дават съвети и планират различни земеделски проекти.

Селскостопанските инженери могат да бъдат наети от различни компании, като задълженията им варират от технически до управленски. Те могат да включват:

 • Проектиране, тестване, инсталация и поддръжка на оборудване и машини;
 • Отстраняване на проблеми и повреди по машините;
 • Управление на продажбите на селскостопанските машини и оборудване;
 • Оценяване на работата на машините и тяхното качество;
 • Ръководство на селскостопански проекти;
 • Предлагане на консултантски услуги и др.

Работното време на селскостопанските инженери зависи от работодателя и  вида на работата им. Обикновено работят от понеделник до петък през нормалното работно време от 09:00 до 17:00 часа, но е възможно и да се работи извънредно през почивните дни или след работно време. Работните условия също варират, може да се работи във фабрики, цехове, офиси, във ферми, на открито и т.н. Командировките са нещо често срещано, пътуването в чужбина също е възможно.

Ако имате интерес към това да упражнявате професията, ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Добри аналитични умения;
 • Иновативен подход;
 • Отлични технически умения;
 • Способност за прецизно планиране на задълженията;
 • Способност за работа в рамките на поставени бюджетни ограничения;
 • Способност за поемане на лична отговорност;
 • Умение както за самостоятелна работа, така и за работа в екип;
 • Способност за стриктно спазване на срокове;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Отлични познания поне на техническите термини в английския език.

Освен горепосочените умения, за да имате реален шанс да ви наемат на работа на Острова, ще трябва да имате и диплома за завършено висше образование по специалността, поне степен бакалавър. Ще ви признаят диплома по специалностите – земеделие, земеделско инженерство; екологично инженерство; машинно инженерство и др. Ако нямате подобен документ, който доказва квалификацията ви, ще трябва да изкарате курс на обучение. Проверете в кои университети и колежи се предлага обучение по подобна специалност.

За да имате по-големи възможности за кариерно развитие е препоръчително след като добиете достатъчно знания и опит да се регистрирате към Engineering Council, за да придобиете професионален статут. За повече информация посетете сайта www.engc.org.uk

Възможностите за развитие на селскостопанските инженери са огромни. С добиването на достатъчно опит и умения, те могат да заемат ръководни постове в големи компании, да започнат собствен бизнес, да преподават в технически университети, да заемат консултантска позиция и дори преминаване в друга инженерна сфера.

Годишното заплащане на селскостопанските инженери се различава от поста и задълженията им. Все пак, заплатите започват средно от около 20,000 – 25,000 паунда на година, като лесно могат да достигнат до над 35,000 – 40,000 паунда за експертите.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *