Професия „Стоматолог“

Общопрактикуващите стоматолози предлагат на пациентите си множество услуги, най-търсените от които – стоматологично лечение и рутинни прегледи. Те трябва да водят точно и подробно досие за всеки пациент, в което да вписват какви услуги и лечения са му провеждани и какво е състоянието на всеки отделен зъб.

Стоматологичното лечение най-често включва отстраняване на кариес, поставяне на лекарства в зъба, вадене на нерви, пломбиране, поставяне на протези и мостове и екстракция на зъби и корени. Избелването на зъби, правенето на рентгенови снимки и поставянето на местни упойки също могат да бъдат част от задълженията на стоматолога, особено ако работи сам.

Зъболекарите използват множество стоматологични и хирургически инструменти, които винаги се поддържат стерилни. Работят с множество лекарства, субстанции и химикали, някои от които отровни и опасни.

Работното време на общопрактикуващите стоматолози обикновено е от 09:00 до 17:00 часа, всеки делничен ден. Работата извънработно време и през почивните дни е възможна, особено при спешни случаи или ако стоматологът се съобразява със свободното време на пациентите си.  Работната среда на зъболекарите винаги е стерилна, най-често на закрито в специално оборудвани  кабинети. Те задължително носят работна униформа, която най-често представлява бяла престилка, ръкавици и маска.

За да работите като стоматолог, вие трябва да притежавате следните умения и качества:

  • Да сте заинтересовани към благосъстоянието на хората;
  • Да сте внимателни и тактични;
  • Да умеете да предразполагате хората;
  • Да притежавате необходимото медицинско образование и научно ниво;
  • Да сте сръчни и с добро зрение;
  • Да умеете да се концентрирате за продължителни периоди от време;
  • Да имате отлични комуникативни способности;
  • Да сте дружелюбни и позитивни;
  • Да притежавате професионален подход и увереност;
  • Да умеете да работите в екип.

Освен горепосочените умения, за да станете зъболекар ще ви трябва и специална квалификация по професията, с която можете да се сдобиете след обучение по специалността в университет. Обучението за бакалавърска степен обикновено трае 5 години .  При завършването и преди да можете да практикувате, трябва да се регистрирате при General Dental Council.

Обучението покрива всички теоретични и практични аспекти на стоматологичната практика. Към изучаваните предмети спадат: анатомия, физиология, биохимия, психология, социология, фармацевтика, патология, микробиология, медицина и хирургия. Изучава се и структурата на устната кухина, както и свързаните с нея структури на главата и врата. Следдипломната квалификация включва период на професионално обучение, като се работи под наблюдение в утвърдена стоматологична практика.

Когато професионалното обучение завърши успешно, новите зъболекари обикновено започват работа като младши сътрудници в дадена утвърдена практика. Опитните зъболекари стават партньори в утвърдените практики, или създават своя собствена практика.

По-голямата част от стоматолозите в Обединеното кралство работят като самонаети. Годишното им заплащане варира в зависимост от услугите, които извършват и по това колко пациенти обслужват дневно.

Полезни връзки:

2 Comments to “Професия „Стоматолог“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *