Професия „Шпакловчик“

Работата на шпакловчиците е да размесват и нанасят различни видове мазилки по външни и вътрешни стени, подове, тавани и др. повърхности, за да ги подготвят за декорация или боядисване. Полагането на външни декоративни мазилки също е част от работата.

Шпакловчиците могат да работят както сами, така и в малък екип. Работното им време е около 39-40 часа на седмица, от понеделник до петък. Възможно е полагането на извънреден труд извън работно време и през почивните дни, особено ако трябва да се спазват срокове.

В повечето случаи се работи по обекти, в затворени помещения. Може да има случаи, когато се работи на открито и на високо – на стълба, върху скеле и др. Може да се наложи пътуване до различни обекти и дори работа в друг град.

За да работите като шпакловчик, трябва да притежавате следните умения и качества:

  • Добри практични умения;
  • Познаване на инструментите и умение за работа с тях;
  • Добри математически умения за изчисляване на площ, количество на материали и др.
  • Добро физическо здраве;
  • Креативно мислене в случаите, когато ще полагате декоративни мазилки;
  • Познания на правилата за безопасност на работното място.

Ако отговаряте на горепосочените умения и искате да работите за работодател като шпакловчик, трябва да сте на ясно, че не ви трябват никакви специални квалификации, въпреки, че повечето работодатели предпочитат работници с опит. Ако нямате опит, можете да започнете като общ работник в сферата на строителството и след време да станете шпакловчик.

Възможно е да навлезете в професията и чрез чиракуване. За повече информация посетете сайта www.apprenticeships.org.uk

Можете да придобиете и квалификация като шпакловчик, като изкарате курс по специалността в колеж.

За да работите като какъвто и да било в строителната сфера, ще трябва да имате карта CSCS. Тази карта доказва пред работодателите, че сте запознати с правилата за здраве и безопасност на работното място и сте квалифицирани за подобна работа.

Когато започнете работа като шпакловчик, ще можете да добиете квалификация QCF (NVQ, SVQ) от по-високо ниво директно на работното място.

С правилните умения и опит, може да кандидатствате за място в Traditional Building Skills Bursary Scheme. Програмата има за цел да адресира някои от дефицитите на професионални умения в рамките на традиционния занаятчийски и строителен сектор. Предлагат се стипендии и стажове за одобрените кандидати, които желаят да развият уменията си в тази област. За да откриете повече информация относно програмата, кандидатурите и работните места, посетете сайта www.buildingbursaries.org.uk

Годишното заплащане, което получават начинаещите шпакловчици е между 14,000 и 17,000 паунда. Квалифицираните шпакловчици получават между 17,000 и 22,000 паунда на година, а професионалистите достигат възнаграждение до 26,000 паунда годишно. Разбира се, извънредният труд и работата в почивни дни също ще увеличат приходите.

Шпакловчиците могат да работят и като самонаети, но в такъв случай ще трябва сами да си намират обекти и клиенти и да определят собствени тарифи за услугите, които предоставят. Годишните доходи на тези лица зависят изцяло от личните им постижения.

Полезни връзки:

 

2 Comments to “Професия „Шпакловчик“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *