Работа в производството в Обединеното кралство

factory-workers-slider1Работниците във фабрика са заети в производството на стоки и части – било то фармацевтични продукти, храни и напитки, строителство и инженеринг или други.

Ако притежавате добри практически умения, и можете да работите бързо и точно, тази работа може би е подходяща за вас.

Като работник във фабрика, от изключително значение е да умеете да работите в екип, както и да притежавате способност за концентрация в продължение на дълги периоди от време.

Може да не се нуждаете от някакви точно определени квалификации, за да работите в производството, въпреки че някои GCSEs, включително английски език и математика могат да ви дадат предимство при търсене на работа. Може да имате възможност да навлезете в професията и чрез чиракуване.

Работата

Като работник в производството, вашите задължения могат да включват:

 • измерване, окачествяване и захранване на партиди със суровини в машинното производство
 • работа на производствена линия, например поточна линия във фабрика за консервиране
 • сглобяване на стоки на производствена линия, например монтаж на платки в компютри
 • докладване на неизправности в оборудването на персонала по поддръжка
 • довършителни работи по определени продукти, например поставянето на защитни покрития
 • мониторинг на производствения процес и извършване на основни изпитателни действия и качествени проверки
 • съхраняване на стоки и суровини в завода или склада
 • използване на оборудване за повдигане и мотокари
 • опаковане на стоки, готови за транспортиране, в касетки или други съдове
 • почистване и поддържане на работни зони и машини.

Обикновено ще работите като част от екип под ръководството на ръководителя на смяна, и ще извършвате няколко задачи в рамките на дадената работна смяна.

Часове

Може да работите на пълен или непълен работен ден, на различни смени, включително през деня, през нощта или уикендите. Извънредния труд също е често срещан сред работниците в производството.

Повечето от работата ви ще е съсредоточена във фабриката, на производствената линия. Голяма част от работното време може да прекарвате прави, докато работите с машини или седнали на работна маса или поточна линия.

Обикновено ще носите защитно облекло – панталони и защитни обувки.

Доход

Работниците във фабрики могат да печелят между £12,000 и £15,000 годишно. Хората с повече опит и тези с надзорни задължения могат да печелят между £15,000 и £20,000 годишно.

Възможни са и допълнителни плащания за работа на нерегламентирани смени или за полагане на извънреден труд, както и бонуси за висока производителност.

Изисквания

Не е задължително да притежавате някакви определени квалификации, за да започнете работа във фабрика. И все пак, ако имате добри познания по английски език и математика, това би могло да ви даде предимство в търсенето на работа. Опитът също може да окаже влияние, тъй като някои работодатели предпочитат да наемат хора, които имат опит на производствена линия.

Опитът в управлението на мотокар също може да ви бъде полезен за определени работни позиции.

Често хората кандидатстват за позиция във фабрика с мисълта, че това е само временна работа, която обаче, след време се превръща в постоянна.

Някои работодатели избират кандидатите чрез специален процес на подбор, включващ тестване и оценяване на техните практически умения.

Може да имате възможност да навлезете в професията и чрез програма за чиракуване. Позициите за чираци във вашия район ще зависят от местния пазар на труда и от търсенето от страна на работодателите. За да научите повече, посетете уебсайта на Apprenticeships.

За повече подробности относно работа и кариера в производството, вижте уебсайтовете за Cogent Skills, Improve and Proskills.

Обучение и развитие

Когато започнете работа, вашият работодател обикновено ще ви предостави въвеждащо обучение в производствения процес, както и инструкции за здравето и безопасността. След това можете да преминете към производствената линия, работейки заедно с някоий по-опитен член на персонала.

В зависимост от вашата работа, може да бъдете насърчени да преминете определени курсове за квалификация в дадената работна среда, като например:

Level 1/2 Diploma in Performing Manufacturing Operations

Level 2 Certificate in Manufacturing Practices

Level 2/3 Certificate/Diploma for Proficiency in Food Manufacturing Excellence.

Съществува широк спектър от други квалификации в производството на специфични отрасли, които обхващат, например:

 • керамика
 • хартия
 • текстилни изделия
 • нефтохимикали
 • фармацевтични продукти
 • строителни материали.

Може да ви се отдаде възможност да преминете и други курсове, свързани с работата, като обучение за управление на мотокар например.

Умения, интереси и качества

За да работите в производството е необходимо да:

 • притежавате добри практически умения
 • умеете да работите бързо и методично
 • можете да работите в екип
 • умеете да се концентрирате, докато вършите повтарящи се задачи
 • следвате инструкциите
 • осъзнавате как да се грижите за здравето и безопасността (както вашата, така и на останалите)
 • сте „гъвкави“.

За повече информация:

Proskills UK

www.proskills.co.uk

Improve Ltd

Tel: 0845 644 0448
www.improveltd.co.uk

Cogent
Unit 5, Mandarin Court
Centre Park
Warrington
Cheshire
WA1 1GG
Tel: 01925 515200
www.cogent-ssc.com

Възможности

Можете да си намерите работа, във всички области на производството. Свободни работни места често се рекламират в местната преса, както и чрез офисите на Jobcentre Plus.

Universal Jobmatch

Много индустрии се изместват към автоматизирани процеси, продукти с висока стойност и пазарни ниши, като например биологичното производство и преработка на храни. Ето защо, ако притежавате определени технически умения, вие вероятно ще имате предимство при търсене на работа.

Ако вече сте натрупали известен опит, може да имате възможността да бъдете повишени в надзорник или да работите в отдел „Контрола на качеството“.

Работа в производството може да си потърсите и чрез някой от нашите сайтове:

bghelp.co.uk

easteads.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *