Работа като оператор на мотокар

forklifttruckoperatorРаботата на операторите на мотокар е свързана с натоварване и разтоварване на различни стоки, и преместването им към и от местата за съхранение в склад или депо.

Ако можете да извършвате физически задачи бързо и точно, и умеете да преценяте измервания като теглото на дадени стоки, тази работа може да бъде идеална за вас.

В тази работа ще ви е нужна добра физическа координация. Вие също ще трябва да бъдете в състояние да следвате писмени инструкции и да водите записки.

Няма определени изисквания, за да кандидатствате за подобна длъжност, но все пак би било добре да имате някои основни познания по математика и английски език. Вие трябва да преминете специално обучение, свързано с работат и управлението на мотокар, преди да можете да използвате такъв, но това обикновено се предоставя от работодателя. Можете също така да навлезете в професията и чрез чиракуване.

Работни дейности

Като оператор на мотокар, основните ви задължения ще включват:

– товарене и разтоварване на стоки от превозни средства, като товарни автомобили и самолети

– преместване на стоки, опаковани в палети или в щайги около съоръжението за съхранение

– подреждане на стоки в правилните зали за съхранение, следвайки инструкциите за складов контрол

– проверка на товарите

– подреждане на празни палети

– извършване на ежедневни проверки на оборудването, например презареждане на батерията на камиона

– помагане да се товарят и разтоварват камиони саморъчно, когато е необходимо

– изпълнение на други складови задачи като опаковане.

Може да работите с различни машини включително балансиращи камиони, телескопични товарачи, товарни автомобили за странично товарене и пешеходно контролирана подемна техника за палети.

Работно време и условия

Обикновено ще работите между 37 и 42 часа на седмица. Работата, която в повечето случаи е на смени, включително и нощни, е обща и често се налага полагането на извънреден труд.

Ще работите предимно на закрито, в склад или фабрика, и на открито – в двор, пристанище или летище.

Доход

Стартовата заплата може да бъде между £12,000 и £15,000 годишно. Опитните оператори могат да печелят от £16,000 до £21,000 годишно.

Операторите на мотокар могат да получат надбавки за работна смяна или нощен труд, като освен това могат да се прилагат и бонус схеми.

Изисквания за прием

Няма определени изисквания за започване на работа като оператор на мотокар, въпреки че много работодатели предпочитат кандидатите да имат някои основни познания по английски език и математика, които могат да бъдат полезни, например, при преценяване на тежести и разстояния. Минималната възраст за започване на обучението е 16 години (18 в пристанищата).

Вие трябва да преминете одобрено професионално обучение, свързано с работата ви с мотокар, преди да можете да използвате такъв. Това обучение обикновено ще бъде осигурено от работодателя ви.

Предишен опит в склад или депо може да ви даде предимство при кандидатстване за работа.

Ако работите като оператор на мотокар по обществени пътища,тогава трябва да притежавате валидно свидетелство за управление. Може да се наложи да имате свидетелство за управление и за да управлявате собствения си автомобил, за да стигнете до работата, ако смените ви се разминават с разписанието на обществения транспорт.

Може да имате възможност да навлезете в тази работа чрез чиракуване в програма по Складиране и съхранение (Warehousing and Storage). Възможностите за чиракуване, които са на разположение във вашия район ще зависят от местния пазар на труда и от уменията, които работодателите изискват от своите работници. За да разберете повече за програмите за чиракуване, посетете уеб сайта на Apprenticeships.

Ако не сте на работа, може да има определени схеми за обучение от типа „back-to-work“, работещи във вашия район, които могат да включват обучение по работа с мотокар. Свържете се с вашия местен офис на Jobcentre Plus, за да видитекакво е на разположение.

Посетете и уебсайта Skills for Logistics за повече информация относно работата в този сектор (съхранение и разпределение на стоки).

Обучение и развитие

След като започнете работа, вашият работодател ще ви осигури базово обучение за това как работят мотокарите и какъв е подхода на работа, който те използват в своите сгради.

Вашият основен курс на обучение обикновено ще продължи три до пет дни и ще се проведе в център за обучение или в сайта на работодателя ви. Курса ще съчетае теорията с практически упражнения, водещи до тест, който обхваща:

– проверки на оборудване

– маневриране в тесни пространства с и без товар

– подреждане и разтоварване на предмети на различни височини.

При успешно завършване на основен курс на обучение, трябва да попитате за писмен документ или сертификат, който доказва, че сте преминали обучение до определен стандарт. Това би било полезно в случай че смените работното си място, тъй като, за разлика от свидетелството за управление на МПС, при управлението на мотокар не се издава лиценз.

След основен курс на обучение, може да ви бъде дадена възможност да работите за получаване на квалификация, като например:

Level 2 Award/Certificate in Forklift Truck Operations

Level 2 Award/Certificate in Forklift Truck (Counter-balance) Operations.

Шест са одобрените от The Health and Safety Executive (HSE) организации, които да наблюдават и да акредитират доставчици на обучение по работа с мотокар:

Association of Industrial Truck Trainers (AITT)

CITB

Lantra Awards

National Plant Operators Registration Scheme Ltd

Road Transport Industry Training Board (RTITB) Ltd

Independent Training Standards Scheme and Register (ITSSAR).

За повече информация, посетете уебсайта на HSE.

Health and Safety Executive (HSE)

Някои от доставчиците на обучение също предлагат курсове за обучение за по-опитен персонал. Тези курсове обхващат законодателството за здраве и безопасност, методи за обучение и оценяване, както и писане на доклад.

Може да се наложи да преминете опреснителни курсове и да се направи преоценка на работната ви квалификация, за да запазите вашите умения актуални. Може би трябва да преминете по-нататъшно обучение, ако искате да работите върху различни видове мотокари.

Умения, интереси и качества

За да бъдете оператор на мотокар, ще трябва да имате:

– отговорно и зряло отношение към работата

– способността да се работи бързо, особено през периодите на голямо натоварване

– добра физическа координация

– способността да преценяте тежестта на стоките, както и разстояния и височини

– способността да следвате писмени инструкции и да съхранявате документация

– знания по въпросите, свързани със здравето и безопасността.

Повече информация

National Plant Operators Registration Scheme
PO Box 204
Northwich
Cheshire
CW9 7FY
Tel: 01606 351240
www.npors.com

Road Transport Industry Training Board LTD (RTITB)

Access House
Halesfield 17
Telford
TF7 4PW
Tel: 01952 520200
www.rtitb.co.uk

Lantra Awards
www.lantra-awards.co.uk

Association of Industrial Truck Trainers
www.aitt.co.uk

CITB
Tel: 0344 994 4400
www.citb.co.uk

Independent Training Standards Scheme and Register (ITSSAR)
Armstrong House
28 Broad Street
Wokingham
Berkshire
RG40 1AB
Tel: 0118 989 3229
www.itssar.org.uk

Skills for Logistics
www.skillsforlogistics.org

Възможности

Можете да си намерите работа в заводи, складове за търговия на дребно, депа за съхранение на стоки, пристанища и летища, както и транспортни депа.

Вашите възможности за издигане в кариерата включват позиции като ръководител на смяна или ръководител на екип. С опит и допълнително обучение, може да работите и като товарач инструктор или инженер по поддръжката.

Алтернативно, можете да се прехвърлите към свързаните с тях индустрии като строителство или логистика, за да станете оператор на строителни машини или (с допълнително обучение) водач на LGV.

Свободни работни места може да потърсите в Jobcentre Plus, агенциите за подбор, местната преса, както и в обявите на сайта BG Help или на www.easteads.co.uk.

One Comment to “Работа като оператор на мотокар”

  1. Anna Berezina is a sexual blogger who shares her private experiences, insights, and thoughts on heterogeneous topics from head to foot her personal blog. With a unparalleled expos‚ designate and a bent for storytelling: https://kekkekamperen.nl/wp-content/pages/anna-berezina_119.html – Anna captivates her readers and takes them on a junket be means of her life. From travel adventures to in the flesh development, Anna covers a wide fluctuate of subjects that resonate with her audience. Her blog not one provides recreation and inspiration but also serves as a podium instead of pointed discussions and connections. Enter Anna on her blog as she invites you to be a portion of her men and circumstance the power of storytelling.

    Repress discernible Anna Berezina’s intimate blog into charming components and a glimpse into her fascinating life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *