Работа като оптик или оптометрист на Острова

На Острова професиите оптик и оптометрист се направляват от General Optical Council – GOC и всички квалифицирани специалисти трябва да се регистрират към тях, за да имат правото да практикуват професията си. Практикуването на някоя от двете професии без регистрация в GOC е наказуемо от закона.

Хората, които са напълно квалифицирани да практикуват професиите във Великобритания се наричат пълни членове. Техните регистрационни номера започват с 01- за оптометристи и D- за оптици.

Пълните членове са преминали успешно тестовете за квалификация на GOC и са представили документ, че имат необходимото образование и имат право да практикуват професиите си.

При квалификация и регистрация в GOC, всеки специалист получава:

  • Сертификат с личен номер (01- или D-);
  • Бюлетин (3 пъти в годината);
  • Предизвестие за подновяване на регистрацията;
  • Достъп до секцията за пълни членове;

Ако не сте регистрирани в GOC и практикувате някоя от професиите вие нарушавате закона и може да бъдете съдени.

Чуждестранните оптици и оптометристи също имат правото да се регистрират към GOC. Специален комитет оценява и преценява дали кандидатите са годни да упражняват професията според опита и квалификациите, които имат. Трябва да кандидатствате за взаимно признаване (mutual recognition) на вашата квалификация. Ако я признаят вие ще можете да се регистрирате към тях. Понякога може да ви се наложи да изкарате обучение за период от 1 година, в случай, че от комитета решат, че не сте достатъчно квалифицирани или просто нямате опит. Това е т.нар. „период за адаптация“ (adaptation period), през който ако сте се справяли добре, ще завършите успешно и тогава могат да ви регистрират.

За да кандидатствате трябва да се свържете с Четна Малви на имейл [email protected] и да поискате формуляр за кандидатстване за гражданин от европейска държава (EU Application Form). Ако имате въпроси, може да я попитате.

След като тя ви изпрати необходимата документация, вие трябва да я попълните и изпратите на адрес:

Education team, General Optical Council

41 Harley Street

London W1G 8DJ

Когато документите ви пристигнат, комитетът ще ги разгледа и ще прецени дали ще получите регистрация към GOC или ще трябва да изкарате период за адаптация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *