Съвети за самонаети лица от Британското вътрешно министерство

Ако искате да работите като самонаето лица в границите на Обединеното кралство и по този начин да упражнявате правата си като гражданин на ЕС, то в такъв случай нямате нужда от предварително разрешение за това. Все пак трябва да знаете, че според законите на Великобритания и Европейския съюз не се определяте като самонаето лице само защото вие смятате и твърдите това или защото възнамерявате да бъдете.

Имате право да подадете заявление до Британската гранична служба (UKBA) за получаване на регистрационен сертификат въз основа на това, че упражнявате договорно право като самонаето лице, но не сте задължени да го правите. Ако все пак искате подобен сертификат и го получите, това значи, че от UKBA потвърждават това, че упражнявате правата си като самонает или поне сте ги упражнявали когато сте подали заявлението.

Имайте в предвид, че този сертификат не ви дава право да работите като наети от работодател и не означава, че всяка работа, която започнете ще се приеме като самонаемане за да изпълните цели като получаване на национален осигурителен номер (NINo), данъчно облагане и т.н. Когато кандидатствате за някое от тези неща ще трябва да представите отново доказателства, че упражнявате договорното си право като самонаето лице.

Без значение какво заявление искате да подадете до Британската гранична служба (UKBA), Департамента за работа и пенсии (DWP) или Данъчното (HMRC) въз основа на това, че сте самонаето лице, от съответната институция ще разгледат основно вашия случай и ще вземат своето решение според представените от вас документи, информация и доказателства. Сертификатът получен от UKBA не се счита за доказателство за това, че вие продължавате да упражнявате договорното си право като самонаето лице.

Признаци, които показват, че сте самонает

Отдолу са изброени основните признаци за доказване, че сте самонаето лице. Трябва да се отбележи, че списъкът не е пълен и изчерпателен.

  • Трябва да сте икономически активни;
  • Трябва да сте ангажирани с действителна работа;
  • Работата ви трябва да е постоянна, стабилна и да осигурява продължителна заетост;
  • Трябва лично да отговаряте за работата си и да нямате работодател;
  • Трябва да ви се заплаща веднага и директно след като извършите определена работа;
  • Трябва сами да понасяте икономическите и търговските рискове на бизнеса;
  • Някои професии може да изискват да членувате в професионална организация или да имате съответния лиценз за практикуването й.

Конкретните въпроси, които се задават на интервюто за национален осигурителен номер (NINo) може да прочетете в тази тема във форума на BGHelp.

Допълнителна информация за правата на българи и румънци на Острова може да намерите на уебсайтa на UKBA.

Вие сте в правото си да започнете работа като самонаето лице без да имате NINo, но трябва да подадете заявление за такъв веднага след като започнете. За да подкрепите заявлението си ще трябва да представите информация, документи и доказателства, че наистина работите като самонаети. За да кандидатствате за осигурителен номер може да се обадите в Бюрото по труда (Job Centre +)  на номер  0845 600 0643, всеки делничен ден от 08:00 часа до 18:00 часа.

Допълнителна информация може да откриете на сайта на британското правителство.

За да започнете да плащате данъци и осигуровки трябва да се регистрирате като самонаето лице в Данъчното (HMRC). Ако забавите регистрацията си и не плащате необходимите осигуровки и данъци може да се наложи да платите глоба. Можете да се регистрирате в HMRC едва когато получите осигурителен номер.

За повече информация посетете сайта на британските данъчни служби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *