Съкращение от работа

Съкращението от работа представлява вид уволнение. За да претендирате, че сте съкратени трябва вашето освобождаване от работа да не е по ваше желание. Ако напуснете по ваше желание вие не се считате за съкратено лице, но ако ви поставят в ситуация, в която нямате друг избор освен да напуснете, това се счита за конструктивно уволнение.

Има специални правила, които трябва да се спазват при съкращение от работа, поради поглъщането на бизнеса от друга компания или при смяна на собственика. Специални правила важат и ако вие смятате, че сте съкратени заради дискриминация.

Процедура за съкращение

Когато възникне необходимост от съкращения, работодателят трябва да следва определена процедура при вземане на решението, кои хора да съкрати. Тази процедура трябва да се следва и при уволнение. Процедурата трябва да е честна, обективна и без да се налага дискриминация. Закона не дава дефиниции за това какво точно значи „честна и обективна“ процедура, но има установени принципи, които работодателите трябва да спазват. Подобни принципи са:

  • Да се отправят колкото си може повече предупреждения от работодателя към служителите при предстоящи съкращения;
  • Да се използват обективни критерии за съкращаването на служителите;
  • Работодателят да успее да убеди служителите, че подбора му е честен и обективен;
  • Работодателят да се опита да намери друга работа на съкратените си служители.

Нечестният подбор на работници, които да бъдат съкратени се счита за неправомерно уволнение. Ако смятате, че сте жертва на нечестен подбор, може да поискате компенсация и парично обезщетение за неправомерно уволнение.

  • Известие за съкращение.

Законното известие е 1 седмица, ако работите поне от 1 месец до 2 години във компанията; 2 седмици ако сте служител от 2 години; 3 седмици ако служите 3 години и така до максималното известие от 12 седмици.

  • Дискриминация.

Ако съществува съкращение, в което при подбора на служителите има дискриминация, то то би било незаконно. За дискриминация се счита съкращението на хора с физически увреждания, различна раса, пол, сексуална ориентация и религия. Дискриминация може да има и при съкращение на служители на непълен работен ден, както и на бременни жени. Ако мислите, че сте съкратени заради дискриминация, трябва да се обърнете към служебния трибунал и да поискате своята компенсация за това.

  • Намиране на друга работа.

Ако подлежите на съкращение, работодателят ви трябва да се опита да ви намери друга работа. Ако има подходяща работна позиция, той трябва да ви я предложи, но ако не го направи, това може да значи, че сте уволнени неправомерно. Дали дадена позиция е подходяща за вас зависи от уменията и способностите, които имате, както и от работните условия и обстоятелства. Нещата като заплата, местоположение, работни часове и т.н. са важни при вземането на решение дали дадена позиция е подходяща за вас.

Предложението за друга работа може да бъде устно или писмено и  трябва да ви бъде отправено преди настоящата ви работа да приключи. Трябва да получите достатъчно информация за предложената работа, за да може да сравните двете длъжности. Ако приемете предложената работа имате право на пробен период.

Работодателят ви може да ви предложи повече от една оферта, като за всяка трябва да имате достатъчно информация и да ви се осигури пробен период. Пробният период е с дължина до 4 седмици. Вие имате право да пробвате дадена работа и ако не ви хареса да се откажете от нея, без да губите обезщетението си. Ако обаче пробният период мине и вие тогава се откажете от предложената работа, то тогава ще изгубите правото си на обезщетение.

  • Напускане или започване на друга работа по време на предупредителния период преди съкращение.

Ако сте предупредени, че ви предстои съкращение, но междувременно сте си намерили на друга работа имате право да напуснете по време на този период и все пак да получите обезщетение.

2 Comments to “Съкращение от работа”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *