Трудов договор

 Трудовият договор е вид писмено споразумение между работник или служител и работодател. В него най-често се вписват следните неща:

 • Условия за назначаване;
 • Права на работника/служителя;
 • Задължения;
 • Отговорности.

Тези неща се наричат „условия“ по трудов договор.

Когато се подпише един трудов договор, служителят и работодателят трябва да го спазват до момента на неговото прекратяване или докато условията му не се променят.

Ако се сключва договор между две страни за извършване на дадена услуга срещу заплащане, това не е трудов договор, а граждански договор.

Когато започвате нова работа или приемете предложение за работа, трябва да се сключи трудов договор между вас и вашия работодател, но не е задължително той да е в писмен вид.

Условия по трудов договор

Условията по трудовия договор са юридическата част и работодателят трябва да ви обясни кои части във вашия договор имат правнообвързваща сила.

Условията могат да бъдат:

 • Написани на хартиен носител т.е. вашият договор или друг документ, който вие трябва да подпишете, за да се съгласите с тях;
 • Обяснени при проведен разговор между вас и работодателя ви, като вие отново трябва да се съгласите с тях;
 • Написани в ръководство или правилник за изпълнение на служебните задължения, както и на информационно табло, което е на видимо място в офиса на компанията;
 • Написани в изпратеното до вас писмо с предложение за работа.

Когато работите като работник или служител в дадена компания, по закон е задължително да имате сключен трудов договор, както и да получавате поне минималната работна заплата.

Трудовите договори съдържат и подразбиращи се условия, които не са вписани в тях и при съгласяването с трудовия ви договор, вие приемате и тях. Подобни условия са:

 • Да не крадете от компанията и работодателя си;
 • Да са ви осигурени безопасни условия на работа;
 • Право на платен отпуск;
 • Получаване на парични бонуси, ако компанията стимулира служителите си по подобен начин и т.н.

Колективен трудов договор

Колективен трудов договор се сключва когато синдикална организация води преговори с вашия работодател за условията по трудовите договори на служителите му. Постигнатото съгласие по време на преговорите се запазва под формата на юридически акт наречен още колективен трудов договор.

Колективният трудов договор включва:

 • Как са протекли преговорите;
 • Кой е представлявал служителите;
 • За кои служители се отнасят новите условия;
 • Кои условия са променени и се покриват от договора.

One Comment to “Трудов договор”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *