Увреждания, получени при работа с химикали

Химикалите са почти навсякъде около нас, но ние не си даваме сметка за съществуването им, докато не пострадаме от тях. Най-много и различни химикали има в почистващата индустрия, в която работят повечето българи на територията на Обединеното кралство. Също много химикали се използват в стопанската, както и в строителната индустрия, където също работят много наши сънародници.

Уврежданията, които биха могли да бъдат получени в резултат на химикалите могат да бъдат в две групи:

  • Уреждания, причинени от вещества на киселини;
  • Увреждания, причинени на алкохолна основа.

Много опасни за здравето могат да бъдат изгарянията от различните киселини.

Човек може да се увреди по различни начини – като вдишва изпаренията, при контакт с течове и разливи, също и при дълговременно излагане на привидно безвредни химични вещества, като това важи най-много за хората, които се занимават с боядисването и декорирането на сгради.

Резултатите от уврежданията могат да бъдат много лоши, дори може да стават и все по-зле. Вдишването на изпарения и пушеци може да стане причина за загуба на съзнание, изгаряния по дихателните пътища и световъртеж, като най-засегнатите органи са носа, очите, гърлото, езика, дихателните пътища и отделителните органи.

Често срещани са и възпалителните процеси, които също водят до непоправими щети по организма. Те водят до болки на нервните възли и рецептори, остри контракции, големи сърбежи и мускулни изтръпвания. При тези обстоятелства даденото лице трябва незабавно да потърси лекарска помощ.

Изключително важно е ако работите в подобна среда предварително да сте запознати какви са рисковете за здравето ви и как да разпознавате появяващите се симптоми. Отделете време, за да разучите химикалите, намиращите се в средата, в която работите и разберете какво могат да ви причинят. Някои често срещани симптоми, които могат да ви подскажат за рисковете, на които сте подложени са появата на конюнктивит и силно смъдене, обриви по кожата, парене и болки при уриниране, дразнения и дискомфорт в гениталната област, затруднено дишане, парене в носоглътката, постоянни болки при преглъщане, възпаление на гърлото и пресипнал глас. Хората, които работят на летищата също са под въздействието на газовете от самолетните двигатели и на по-късен етап могат да получат дихателни увреждания. Повечето от случаите на излагане на вредни вещества и газове на работното място стават не по желанието на работника, въпреки, че работодателя е длъжен по закон да обезопаси средата на работа и да подсигури нужната защитна екипировка.

Общ проблем, който възниква при подаването на искове за компенсация на самонаетите лица е наличието на законова клауза, която ги задължава сами да се снабдят с подходяща екипировка и машини в това им качество на самоиздържащи се и самонаети лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *