Важно за всички с бели CSCS карти

30-ти септември е срокът, в който голям брой от издадените бели CSCS карти ще изтекат. От първи октомври 2017, ако нямате новата карта, която се изисква за общи работници в строителството – Green CSCS Card – зелена CSCS карта, то…

В практиката често възниква въпросът, какво да направим, ако имаме сериозни проблеми на работното място и смятаме, че са ни нарушени правата  от работодателя или от колеги, мениджъри от фирмата за която работим. Нормативнха уредба: Employment Act 2002 (EA), EA(…

В България родният ни език е български и се говори от всички, докато английският е чужд и е предимство да се знае, но повечето от българите в Обединеното кралство не са се замисляли, че там английският е роден, а българския…