Според законите на държавата всяка жена има правото да си възвърне старото работно място след майчинство продължило 26 седмици. Когато срокът изтече вие правомерно може да се завърнете без да предупредите своя работодател. Просто трябва да спазите административно отбелязаната дата.…

„Жълта карта“ е Жълт регистрационен сертификат или административен отговор на държавата за налагане на норми и правила на трудовия пазар и неговото легално свиване за чужденци. Основен тип „жълти карти“ са два – за студенти и за самонаети лица. Хората…

„Синя карта“ е  или административен отговор на държавата на желаещите да работят без наложенте нормативни ограничения на Великобритания. За съжаление сертификатът не е един, а няколко типа, но при всичките основната функция се запазва – неограничен избор сред предложенията за…

Като лице, което само дава работа на себе си е длъжно да съхранява всяка, дори маловажна, бележка обвързана по какъвто и да е начин с приходите и разходите на дейността, която се развива. Това е важно и необходимо, заради данъчната…

Относителната самостоятелност като самонает може да поблазни изтощения от изисквания и условия обикновен работник, който потънал в сивото си забързано ежедневие да потърси спасение в самостоятелността като гаранция за по-добър живот и по-голяма сигурност. В днешната развиваща се икономическа криза…

Национален осигурителен номер (NIN) по своя структура и важност може да се сравни с пръстовите отпечатаци на човек – няма два еднакви и е задължително да го притежaваш. Благодарение на уникалния за всеки гражданин номер той или тя може да…

След приключване на нормативния акт даденото лице придобива текущите права на всеки правомерен гражданин на Великобритания. Едно от основните права като във всяка държава е правото на работа. Ако до този момент това не е било опция, то сега тези…

В практиката често възниква въпросът, какво да направим, ако имаме сериозни проблеми на работното място и смятаме, че са ни нарушени правата  от работодателя или от колеги, мениджъри от фирмата за която работим. Нормативнха уредба: Employment Act 2002 (EA), EA(…

В България родният ни език е български и се говори от всички, докато английският е чужд и е предимство да се знае, но повечето от българите в Обединеното кралство не са се замисляли, че там английският е роден, а българския…