Подаване на данъчни декларации: най-често срещаните грешки, които да се избягват

Седем от най-честите грешки, които собствениците на малък бизнес правят при попълването на форми за данъчна самооценка. Всеки, който е самостоятелно заето лице или управлява собствен бизнес знае, че HMRC изисква пълна разбивка на разходите и данъците до края на…

Как да започнем работа като детегледачка във Великобритания

Детегледачките работят в частни домове и се грижат за децата на своя работодател. Те са отговорни за всички аспекти по грижите за децата. Задълженията на детегледачката варират в зависимост от броя и възрастта на децата за които се грижи. Ако…

Как да разчитаме финансовия отчет на фирма

За всеки, който притежава свой собствен бизнес тип LTD е важно да знае как да „чете“ финансовите отчети на компанията. Всеки от вас предполагаме си има счетоодител, но запознаване с общите неща няма да Ви навреди ни най-малко. Основните финансови…