Стоматологичните медицински сестри помагат на зъболекарите в работата им. Към техните задължения спадат следните: Почистване и подреждане на кабинета; Стерилизация и подготовка на инструментите; Подаване на съответните инструменти на стоматолога; Премахване на вода, слюнка и частици от устата на пациентите,…