Работа в производството в Обединеното кралство

Работниците във фабрика са заети в производството на стоки и части – било то фармацевтични продукти, храни и напитки, строителство ...

Професия „Работник в хранителната промишленост“

Работниците в хранителната промишленост се занимават с производството и пакетирането на множество и различни хранителни продукти. ...

Професия „Работник пакетиране на храни и напитки“

Работниците пакетиране работят на машинни или продуктивни линии, като работата им е чрез пакетиране да придават завършен и готов за ...

Професия „Тапицер“

Работата на тапицерите е да покриват и подплатяват мебели и може да се извършва в две сфери – цялостно или частично тапициране на нови ...

Професия „Шивач“

Работата на шивачите е да изработват дрехи. Те често имат собствен малък бизнес  и специализират в шиенето на определен вид облекло. ...

Професия „Дърводелец“

Работата на дърводелците е да правят изделия от дърво, като например мебели, подови настилки, рамки за врати и прозорци, конструкции ...