Професия „Работник в хранителната промишленост“

Работниците в хранителната промишленост се занимават с производството и пакетирането на множество и различни хранителни продукти. ...

Професия „Работник пакетиране на храни и напитки“

Работниците пакетиране работят на машинни или продуктивни линии, като работата им е чрез пакетиране да придават завършен и готов за ...