8 съвета да напишем резюме, което ще ни спечели работа в селскостопанския сектор

Добрата автобиография е подкрепена с подходящи референции. Ако искате да ви извикат на интервю, трябва да отделите достатъчно време, за да оформите документите си правилно. Ето и как да напишете добра автобиография, подходяща за работа в селскостопанския сектор. Заглавието Когато…

Настаняване, заплащане за допълнителна работа и болнични при селскостопанските работници

Договор от типа “assured agricultural occupancy“ От договор от този тип могат да се възползват работници, които са наети да работят в селското стопанство от който и да е работодател или работодатели за 91 седмици от последните 104, включително са ползвали…

Права на селскостопанските работници

Селскостопански работник е работник, който работи: във ферми и се занимава със земеделие или отглеждане на животни; отглежда нарастваща продукция, включително не-хранителни култури като луковици, растения и цветя; в горски, зеленчукови градини и разсадници; поддържа ливадни и пасищни земи, гори…

Професия: Работник грижа за животните

Тази длъжност се изпълнява от хора, които се грижат за животните в места като центрове за спасяване и приюти. Годишната заплата е около 11 000 – 15 000 паунда, понякога и повече. Работните часове варират. За да работите като човек,…

Работа във ферма в Англия

Селското стопанство е един от най-развитите отрасли във Великобритания.  Всяко лято фермите набират сезонни работници, които да помагат в прибирането на продукцията. Това е добра възможност за хора, които искат да получат документи. За работниците във фермите също се изискват…

Работата на селскостопанските инженери е да проектират, поправят и инсталират машини и оборудване за селското стопанство и лесовъдството. Те дават съвети и планират различни земеделски проекти. Селскостопанските инженери могат да бъдат наети от различни компании, като задълженията им варират от…

Работниците във фермите се наемат от фермерите и земевладелците, като тяхната задача е да вършат ръчната работа, която машините не могат. Основно, фермите са 3 вида: Животновъдни; Растениевъдни; Смесени. Работата, която се извършва във фермите зависи от вида на фермата…