8 съвета да напишем резюме, което ще ни спечели работа в селскостопанския сектор

Добрата автобиография е подкрепена с подходящи референции. Ако искате да ви извикат на интервю, трябва да отделите достатъчно време, ...

Настаняване, заплащане за допълнителна работа и болнични при селскостопанските работници

Договор от типа “assured agricultural occupancy“ От договор от този тип могат да се възползват работници, които са наети да работят в селското ...

Права на селскостопанските работници

Селскостопански работник е работник, който работи: във ферми и се занимава със земеделие или отглеждане на животни; отглежда нарастваща ...

Професия: Работник грижа за животните

Тази длъжност се изпълнява от хора, които се грижат за животните в места като центрове за спасяване и приюти. Годишната заплата е около ...

Работа във ферма в Англия

Селското стопанство е един от най-развитите отрасли във Великобритания.  Всяко лято фермите набират сезонни работници, които да помагат ...

Професия „Селскостопански инженер“

Работата на селскостопанските инженери е да проектират, поправят и инсталират машини и оборудване за селското стопанство и лесовъдството. ...

Професия “Работник във ферма”

Работниците във фермите се наемат от фермерите и земевладелците, като тяхната задача е да вършат ръчната работа, която машините не могат. ...