Работата на еколозите е да изучават растенията и животните в определени райони и да разберат начините, по които те си взаимодействат по между си и с околната среда. Основната цел на тяхната работа е да поддържат потребностите на животинските видове…