Професия „Еколог“

Работата на еколозите е да изучават растенията и животните в определени райони и да разберат начините, по които те си взаимодействат ...