Професия „Преводач на писмени текстове“

Преводачите биват няколко вида, но се разделят на две големи групи – тези, които превеждат текстове от един език на друг (translator) и такива, ...