Преводачите биват няколко вида, но се разделят на две големи групи – тези, които превеждат текстове от един език на друг (translator) и такива, които превеждат между хора, говорещи на различни езици (interpreter). Тази статия е посветена на преводачите на…