Работата на зидарите е да строят и да поддържат постройки от всякакъв вид. Освен тази си работа те поправят и обновяват вече съществуващото зидарство и каменоделие. Работата им изисква да използват както ръцете си, така и инструменти и да работят…