Работата на телевизионните оператори е да записват с камерата лица и обекти, които участват във филм, предаване, музикални клипове и рекламни видеа според нарежданията на режисьора. Те могат да работят както с касетни, така и с дигитални камери. Задълженията на…