Професия редактор на вестник или списание

Редакторите на вестници и списания отговарят за стила и съдържанието на печатни издания. Като такива вие може да следите за цялостната ...

Професия „Уеб редактор“

Работата на уеб редакторите е да проверяват и доказват валидността на текстовите материали, които се публикуват в сайтовете. Освен ...