Професия редактор на вестник или списание

Редакторите на вестници и списания отговарят за стила и съдържанието на печатни издания. Като такива вие може да следите за цялостната редакция на една публикация, или можете да бъдете отговорни за отделен раздел. Ако владеете отлично английски език и сте…

Работата на уеб редакторите е да проверяват и доказват валидността на текстовите материали, които се публикуват в сайтовете. Освен проверката, те могат и да пишат материали за онлайн медиите. Уеб редакторите се търсят основно за новинарски сайтове, указатели, медийни сайтове,…